2017-09-19

Ruošiamas naujas Nobelio premijos išprievartavimo aktas: šį kartą laureatais skelbs kontrabandistus (tęsinys)


Tarptautinis komitetas, įkurtas Italijoje, ruošiasi iškelti į pretendentus 2018 metų Nobelio premijai NVO, kurios jau keli metai Viduržemio jūroje užsiima afrikiečių, nelegalių migrantų, ES sienų ir įstatymų pažeidėjų, kontrabanda į Europą. Ar Nobelio premija bus skirta šioms organizacijoms?


Kam ir už ką dalina Nobelio premijas? (pradžia)

Nobelio premijos suteikimas – istorijos aktas. Studijuojant juos, galima ne tiktai suprasti ir suvokti kai kurias tendencijas, bet ir jas įtakoti, valdyti ateitį, rašo trys mokslininkai- fizikai apie šią „pačią prestižiškiausią premiją pasaulyje.“ 

Prisiminkime: Alfredas Nobelis – trečias Emanuelio Nobelio sūnus gimė 1833 metais. Jo tėvas 1842 metais persikėlė į Peterburgą, kur užsiėmė torpedų konstravimu. 1859 metais tuo užsiėmė ir antras sūnus – Liudvigas Nobelis. Alfredas buvo priverstas sugrįžti į Švediją su tėvu po šeimos verslo bankroto, paskyrė savo gyvenimą sprogstamų medžiagų tyrimui, ypač saugiai nitroglicerino gamybai ir jo panaudojimui.

1862 metais jis pateikė paraišką dinamito patentui ir Švedijoje atidarė gamykla „Nitroglicerinas“ tapusią visos pramoninės grupės sukūrimo pradžia Europoje.

1895 metais Paryžiuje A.Nobelis pasirašė testamentą, kuriuo didesnę savo turto dalį, 31 milijoną kronų, paskyrė Nobelio premijos fondui. Premijos turėjo būti skiriamos medicinos, fizikos, chemijos, literatūros ir taikos srityse.

Vienos tautos atstovų pasiekimus Nobelio komitetas iškelia, o kitų sąmoningai menkina

Nobelio premijos Komiteto veikla kelia daug klausimų. Pavyzdžiui premijos nesuteikimas rusų mokslininkui, Periodinio dėsnio atradėjui Dmitrijui Mendelejevui, priskiriamas prie pačių gėdingiausių šio Komiteto sprendimų.

D.Mendelejevui Nobelio premija nebuvo skirta tuo pretekstu, kad atradimas buvo padarytas „senai“. Pasaulio mokslinė bendruomenė, tarytum mėgdžiodama Nobelio komitetui, slepia šio mokslininko atradimą: Periodinis dėsnis paprastai skelbiamas nenurodant autoriaus pavardės.

Rusų mokslininkai atkreipia dėmesį, kad rusų ir sovietiniai mokslininkai buvo diskriminuojami Nobelio premijų komiteto.

Iki 2010 metų viso buvo įteiktos 543 premijos. JAV gavo 326, didžioji Britanija -115, Vokietija - 102, Prancūzija -57, Rusija - 21.

Rusų mokslininkų nuomone, Nobelio premija Rusijos atstovams dažnai yra skiriamos už antirusišką veiklą. Tarp tokių Nobelio premijos laureatų minimas TSRS sugriovėjas Michailas Gorbačiovas, žydų tautybės rašytojas B.Pasternakas, kuriam premija buvo skirta ne už „neblogus eilėraščius“, o už „antisovietinį romaną“ „Daktaras Živago“, o taip pat žydas Josifas Brodskis, savo bendraamžių nevertintas, Rusijoje teistas už veltėdžiavimą, o išaukštintas tarptautinės žydijos tada, kai emigravo į JAV.

„Didieji rusų rašytojai L.Tolstojus ir A.Čechovas nenusipelnė garbės gauti premijos.

Manoma, kad vidutinio talento rašytojui I.Buninui ši premija buvo suteikta, nes jis emigravo iš Rusijos ir buvo masonas.

Nobelio Komiteto prioritetus atspindi 2004 metų literatūros premijos skyrimas Austrijos rašytojai Elfriede Elinek, sergančiai paveldima psichikos liga. Jos kūryba, pagal kritikų atsiliepimus – mišinys pornografijos ir sadizmo. Už skaitytojų debilizaciją, matomai, 2009 metų literatūros premija skirta rašytojai G.Miuler, nežinia už ką 2015 premija skirta niekam bežinomai baltarusių rašytojai Svetlanai Aleksijevič.

Manoma, kad Nobelio premijos daugiausia skiriamos amerikiečiams, nes Nobelio palikimas yra saugomas amerikiečių bankuose. O kam priklauso Amerikos bankai?

Bojarinovas ir kt. rašo:„Niekam ne paslaptis, kad JAV finansinės organizacijos yra žydų rankose, todėl toks didelis procentas žydų tarp amerikiečių, ir ne tik amerikiečių, Nobelio laureatų. Apie tai rašo S.A.Fridmanas savo Knygoje „Žydai-Nobelio premijos laureatai“ (M., 2000). Tarp kitko, Fridmano knygoje nurodoma, kad D.Mendelejevą 1906 metais laureatų sąraše pakeitęs F.A Muasan, buvo žydas. Jis padarė gana menką atradimą – išskyrė laisvą ftorą.“

L.Radzichovskis straipsnyje „Švediškas Simchas Tora“ (laikraštis «Еврейское слово» № 41 (214), 2004 ) apie laureatų nacionalinę sudėtį rašo, kad iš tuo metu gyvenusių 220 laureatų buvo žydai, 62 anglo-amerikiečiai, 15 - vokiečiai, 11- anglai, 6 - kinai ir t.t.

L.Radzichovskis džiūgauja: „žydai su savo 26 % ХХ amžiuje sudarė maždaug 0,5-0,26% planetos gyventojų. Jų „nobelių tankis“ - 1 laureatas 100 tūkstančių žydų! Anglo saksų ir vokiečių 1 laureatas 1 milijonui.

Pateikiama statistika išduoda L.Radzichovskio susirūpinimą nacionaliniu klausimu ir liudija, kad jis yra svarbus Nobelio komitetui.

Štai kaip paaiškinamas Nobelio premijos paskyrimas A.Enšteinui ( В.Бобров.“По делам его”, “Дуэль” № 43, 1998 г.): „...aktyvus stūmimas Enšteino į Nobelio laureatus ir jo neribotas aukštinimas kaip neva didžiausio visų tautų ir laikų genijaus – visa tai savo rūšies reveransas... už fiziko dalyvavimą sionistų judėjime daugelį metų“.

Tradicinė Nobelio komiteto veikla – dalinimas pinigų ir šlovės savo žmonėms. Taip, premija už veiklą ekologijos srityje buvo skirta JAV žydų bendruomenės nariui, buvusiam JAV viceprezidentui A.Gorui, kurio indėlis į gamtos apsaugą buvo vidutinio filmo nufilmavimas.

Šokiruojančiais tapo Nobelio taikos premijos skyrimas juodaodžiui žydui Barakui Obamai už tai, kad jis tapo JAV prezidentu ir visiškas absurdas, pasityčiojimas iš pasaulio literatūros ir visuomenės buvo 2016 Nobelio literatūros premijos skyrimas žydui narkomanui Bobui Dylanui, kuris praėjusio šimtmečio 6-tame dešimtmetyje pasižymėjo JAV LSD festivaliuose gitara brazdindamas narkomanams balades.

Šis pasityčiojimas iš visuomenės nuomonės rodo, kas yra Nobelio premijos šeimininkas ir lemia jo politiką.

Daugumai žmonių žodis „Nobelio premijos laureatas“ jau senai neskamba išdidžiai, kai laureatais paskiriami atsitiktiniai veikėjai, vienos tautos atstovai. Štai Dž.Stiglicas, Nobelio ekonomikos premijos laureatas matematinių formulių pagalba įrodinėjo, kad ekonominė krizė, kuri įvyko po kelių metų, yra negalima.

Pateiksime žodžius kito Nobelio laureato – A.Enšteino: „Nėra nei mažiausio šanso, kad branduolinę energiją kada nors galima bus naudoti. Tam reikėtų, kad atomai skiltų pagal mūsų valią...“(1932m.)

Visus Rusijos fizikos leidinius ir skiriamus materialinius išteklius ilgą laiką kontroliavo Nobelio premijos laureato V.Ginzburgo grupuotė. Fizikos-matematikos daktaras A.Ruchadze pasakoja («События и люди, 1948-1991 годы», М., 2001 г.): „Kas man nepatiko V.Ginzburgo veikloje? Kartą jis pasakė, „kad esant kitoms lygioms sąlygoms jis pas save, suprantama, paims žydą...“

Bojarinovas ir kt. rašo: „Nobelio komiteto veikla ne tik neteisinga, bet ir pavojinga, nes komitetas aktyviai dalyvauja formuojant ne šiaip pseudoelitą, kuri, prisidengdama „pačios prestižiškiausios premijos“ vardu, užima aukštus postus mokslo, ekonomikos, politikos valdyme. Nobelio klano visavaldystė atvedė iki to, kad pasaulio mokslas yra krizėje.“

Talmudas draudžia žydams girti ar gerai vertinti „gojų“ veiklą. Todėl, žydų „okupuotas“ Nobelio premijos komitetas iš principo negali niekam kitam skirti Nobelio premijų, išskyrus žydus.

Grįžtu į straipsnio pradžią, į ketinimą Nobelio premijai nominuoti NVO, užsiimančias nelegalų iš Afrikos transportu į Europą. Esu įsitikinęs, kad šioms kriminalinių nusikaltėlių NVO Nobelio premija bus skirta, nes jas remia ir finansuoja žydas Dž.Sorošas (Švarcas).Ruošiamas naujas Nobelio premijos išprievartavimo aktas: šį kartą laureatais skelbs kontrabandistus


Nobelio premija jo komiteto šiandien devalvuota iki Šniobelio premijos lygio ir tapo pasityčiojimo iš pasaulio visuomenės ir sveiko proto įrankiu. Pasityčiojimas tęsiasi: 2018 metų Nobelio premijai ruošiamasi nominuoti Viduržemio jūros kontrabandistus, kurie pelnosi veždami į Europą nelegalus iš Afrikos ir naikina Europą.Tarptautinis komitetas, įkurtas Italijoje, ruošiasi iškelti į pretendentus 2018 metų Nobelio premijai NVO, kurios jau kelis metus Viduržemio jūroje užsiima afrikiečių, nelegalių migrantų, ES sienų ir įstatymų pažeidėjų, kontrabanda į Europą.

Šitas šabašas yra pavadintas: „Viduržemio jūros teisieji - už humanitarinį migrantų gelbėjimą jūroje". Tai turėtų būti bendra kandidatų iš nevyriausybinių organizacijų, žvejybos laivyno ir asmenų, kurie, kaip nusprendė šis „komitetas“, „pabėgėlių krizės metu nuolat gelbėjo juos jūrose išilgai migracijos kelių".

Apie šiuos kontrabandistus -“humanistus“, kurių absoliuti dauguma atsisakė bendradarbiauti su Italijos pakrančių apsaugos tarnybomis, kurie nuolatos pažeidinėjo jūrų Kodeksą ir ES įstatymus, kurių ryšiai su kontrabandistais pilnai įrodyti, buvo nuodugniai aprašyta pasaulio spaudoje ir atspindėta mano ankstesnėse publikacijose:Po Nobelio premijos suteikimo (avansu) daugybės karų kurstytojui Barakui Obamai, narkomanui-muzikantui Bobui Dylanui, niekam nežinomai baltarusių rašytojai - Svetlanai Aleksijevič, galvoji žmogus, ar dar begalima žemiau nusiristi, pasirodo, kad dar galima, galima bus paskirti Nobelio premiją kontrabandistams, mafijozio Sorošo bendraminčiams. Kad tai įvyks, aš net neabejoju.

Bet kaip Nobelio premijos komitetas nusirito iki plintuso, kaip tai įvyko?

Kam ir už ką dalina Nobelio premijas? (tęsinyje)


Pilietinio karo rizikos Vokietijoje


Pilietinio karo rizikų Vokietijoje analizė pateikiama vokiečių portale Pi-news. Žemiau – straipsnio 1 dalies santrauka:

Pilietinis karas – karinis konfliktas valstybėje tarp atskirų gyventojų grupių. Dar prieš kelis metus Vokietijoje niekas apie tai negalvojo.


Politinio konflikto potencialas

Šiuo metu Vokietijoje gyvena 3,5 milijonai turkų. Dauguma jų Redžepo Taipo Erdogano šalininkai.
Kaip žinoma, tarp Vokietijos ir Turkijos pastaruoju metu atsirado įtampa. Erdoganas visada gali mobilizuoti dešimtis tūkstančių savo šalininkų. Be to, Vokietijoje yra apie pusę milijono kurdų. Tai rimtas potencialas neramumams.

Religinis konfliktas

Vokiečiai priversti dalintis savo gyvenimo erdvę su skaitlingais žmonėmis iš kitų kultūrų. Valdančiųjų nedomino, ar vokiečiai pasirengę gyventi kartu atvykėliais iš regionų, kur gyvena archaiškos bendruomenės su primityviu mąstymu, ir kur dominuoja prievarta. Atvykėliai nejaučia jokio dėkingumo už suteiktą saugumą ir aukštą Vakarų Europos pragyvenimo lygį. Jų požiūriu, europiečiai bedieviai išsigimėliai, kurie nepelnytai naudojasi aukštu pragyvenimo lygiu. Europiečiai neturi nei garbės, nei tikėjimo, nei gėdos, nei sąžinės, jiems būdingas lytinis iškrypimas, bevaikystė, abortai, nudizmas, moterų begėdiškumas, kas pas religingus musulmonus iššaukia „relyginę“ neapykantą.

Tai atveda juos prie minties „Mes neapkenčiame jūsų, jūs neverti, kad čia gyventi, nes ši žemė jums nepriklauso, ji priklauso Alachui!“

Tai priežastys, dėl kurių integracija nevyks, o vyksta teroro aktai. Mažiau fanatiški musulmonai irgi turi pakankamai priežasčių europiečių šalintis. Didėjantis musulmonų skaičius dar labiau skatina primesti europiečiams savo religiją ir gyvenimo būdą. Masinės maldos aikštėje yra savo religinių pretenzijų Vokietijoje demonstravimas. Ilgesnėje perspektyvoje tai kelia konflikto galimybę.

Ekonominis konflikto potencialas

43,1 procentai bedarbių Vokietijoje yra iš migrantų šeimų. Tarp valstybinės pašalpos Hartz IV gavėjų (399 eurai, nemokamas būstas, sveikatos draudimas, lengvatos, A.L.) imigrantų yra 52,6 procentai.

Atvykėliai nemoka nei vokiečių kalbos, o jei jos pramoksta, tai vis vien jie neturi profesinės kvalifikacijos.

Intelekto koeficientas išeivių iš įvairių šalių (kai etninių vokiečių IQ - 100): Eritrėjos – 63, Irako – 81, Sirijos ir Maroko – 82, Turkijos – 89, Japonijos 105, Korėjos 106, Singapūro ir Honkongo 108.

Dauguma pabėgėlių iš šalių su žemu IQ, tai verčia galvoti, kad jiems visą gyvenimą bus reikalinga valstybės parama. Jų pragyvenimo lygis visada bus žemesnis. Jeigu valstybė nepajėgs jiems mokėti pašalpų, trumpalaikėje perspektyvoje gali kilti socialiniai konfliktai.
2017-09-18

Melas apie pabėgėlius 2017 (vokiečių -TV dokumentinis filmas, 1 ir 2 dalys)


Vokiečių dokumentalistų filmas pasakoja apie imigrantų antplūdį į Italiją. JF-TV - žurnalistai keliavo pagrindiniais migracijos maršrutais. Jie ne tik nagrinėjo veiksmus, kurių imasi Italijos valdžios institucijos, bet ir nevyriausybinių organizacijų vaidmenį.Autobusas su imigrantais afrikiečiais Sicilijos Mesinos mieste vyksta į keltą ir keliasi į žemyną. Filmas pasakoja iš kur jie ateina ir kur jie eina toliau? Kaip elgiasi dauguma afrikiečių, kurie atėjo pastaraisias metais į Italiją? Ir kaip pasikeitė „Bella Italia“, „mylima vokiečių šalis“ dėl masinės imigracijos. Žurnalistų maršrutai tęsėsi iš Pietų Italijos iki Alpių. Rodoma, kaip imigracija keičia šalį, kaip pasieniečiais ir policininkai grumiasi su chaosu. Šis chaosas gali tapti Europos pabaiga.
Lietuvių kalbą ir lietuvių Tautą galima išgelbėti tik pasitraukus iš Europos Sąjungos


Rugsėjo 22 d., Baltų vienybės dieną, 11-14 val. Vilniuje, Lietuvos Mokslų akademijos Didžiojoje salėje (Gedimino pr. 3) Lietuvos piliečių iniciatyvinė grupė „TALKA už Lietuvos valstybinę kalbą“ kviečia į renginį-pasitarimą „Apginkime baltų kalbas“.

Jeigu organizatoriai man šiame renginyje leis kalbėti, aš atvyksiu ir štai ką pasakysiu renginio-pasitarimo dalyviams (Numatomos pasakyti kalbos tekstas):

Lietuvių kalbą ir lietuvių Tautą galima išgelbėti tik pasitraukus iš Europos Sąjungos

2004 metai buvo lemtingi Lietuvai. Tais metais, suklastoto referendumo keliu, mes buvome įmesti į tautų  naikinimo "konclagerį" - Europos sąjungą.


Pripažintas ir eurobiurokratų garbinamas „Jungtinės Europos tėvas“ Kudenchovė Kalergi dar prieš 100 metų nupiešė šio darinio vaizdą. Jo knygoje „Das Pan-Europaishe manifest" surašyti suvienytos Europos pagrindiniai tikslai ir uždaviniai. Jie lieka nepakitę iki mūsų dienų.

Vienu iš pagrindiniu tikslų Kudenchove-Kalergi skaito vieningos „Europos nacijos“ sukūrimą. Jo požiūriu, nacijos formavimą kraujo ryšių pagrindu yra neteisingas. Jam autorius prieš pastato giminystę pagal dvasią, išskirdamas „europinę naciją“ kaip dvasinę vienovę, turinčią bendrus dvasinius mokytojus (Kudenchove-Kalergi, „Pan-Europa“). Kudenchove-Kalergi siūlė atskirti nacijas nuo valstybių, kad nocionalinio priklausomumo klausimas taptų kiekvienam žmogui „asmeniniu“ reikalu (Taip jau yra lietuviškuose pasuose). Tautybė tuomet taps kiekvienam žmogui antraeiliu dalyku, tai turi atvesti į valstybių sienų sunykimą. Kudenchovė Kalergi rašė: „Egzistuoja tiktai vienas radikalus būdas išspręsti Europos klausimą dėl sienų teisingai ir ilgam. Šis kelias, jo nuomone, tai ne sienų perkėlimas, o jų likvidacija. Europietis <…> turi nukreipti visą savo energiją į sienų likvidavimą, nacionalinių ir ekonominių <…>. Valstybių sienos sutrumpės iki regioninių ir neteks savo reikšmės“.

Knygoje „Praktinis idealizmas“ (1925) jis pateikia būsimos Europos visuomenės hierarchijos struktūros planą. Pagal Kudenchove-Kalergi Europos visuomenę turi sudaryti beveidė masė vergų -„kiekybės žmonėmis“ ir „kokybės žmonių“- kilmingą dvarininkija ir žydai, kurie kartu sudaro branduolį būsimos Europos aristokratijos. Pirmenybę jis atiduoda žydams: dėka „ypatingo etinio santykio su pasauliu“ ir, neva esančio jų proto pranašumo, jie sudaro taip vadinamą „smegenų dvarininkiją“ arba „dvasinę aristokratiją“, užimančią lyderių pozicijas kovoje už kovą dėl žmonijos valdymo.

„Kiekybės žmonės“ pagal „ES tėvą“ yra „sumaišyto kraujo“, o „Rasės ir klasės išnyks pasekoje įveikimo erdvės, laiko, prietarų. Būsima eurazijos-negroidinė rasė, išoriškai panaši į senovės egiptiečių, pakeis tautų įvairovę asmenybių įvairove“.

Vieningos Europos statytojų planai nepasikeitė iki šių dienų. ES perspektyvos yra nesuderinamos su Lietuvių tautos gyvastimi.

ES lyderiai veikia griežtai pagal šį planą. Angelos Merkel vykdoma antivokiška, 2015 metais atidarytos ES durys, geriaiusias to įrodymas.

Lietuviškas renegatas, Europos komisaras Vytenis Andriukaitis, 2016 metų vasarą irgi prašneko apie lietuvių tautos vietą užimsiančius „įvairių genetiškų kompozicijų žmones“, apie „didžiulį uždavinį suklijuoti lietuvybę iš įvairių kompozicijų“, o Vokietijos Finansų ministras Volfgangas Scheuble interviu laikraščiui die Zeit paaiškino, kad migrantai iš Artimųjų Rytų ir Afrikos Europai yra reikalingi tam, kad pagerinti baltąją žmonių rasę, nes „dėl inbrydingo ji išsigimsta.“

Šioje Europos tautų metodiško naikinimo situacijoje, aš lietuvių Tautai matau du kelius: prūsišką-išnykimo ir žydišką-kovos už išlikimą.

Žydiškas kelias („Izraelio“ modelis) – Lietuva – lietuvių tautos namai – nacionalinės valstybės atkūrimas.

„Izraelio“ modelis numato: Jokių santuokų su kitataučiais šalies teritorijoje, griežtai reglamentuotas tautybė įgijimas, giežtai saugomos valstybės sienos, jokių „pabėgėlių“ įleidimo per šias sienas. Aš nevardinsiu visų saugiklių sudėtų Izraelio valstybė įstatymiose, labai teisinguose ir apgalvotuose įstatymuose, kuriuos būtina nukopijuoti ir perkelti į Lietuvą, norint, kad lietuvių tauta nebūtų globalistų sunaikinta.

Pirmas žingsnis šiame kelyje turi būti Lietuvos pasitraukimas iš ES ir suvereniteto atkūrimas. Kito kelio nėra. Visos kitos kalbos apie lietuvių kalbos ar lietuvių tautos išsaugojimą neturi jokios ilgalaikės prasmės.

Jeigu vakarų Europa nutarė susinaikinti, tai jų suverenį teisė. Jau šiandien Austrijos sostinėje Vienoje dauguma moksleivių – musulmonai, o populiariausias naujagimio berniuko vardas Londone – Mochamedas.

Anglija įvertino grėsmę, ji traukiasi. Nėra jokios abejonės, kad Europos komisijos spaudimas įsileisti užkariautojus musulmonus, privers trauktis iš Europos sąjungos Višegrado grupės valstybes.

Mes privalome išeiti iš ES. Kito kelio lietuvių tautai išlikti nėra.  

Šaltiniai:Gerdas Vildersas: Islamas tai ne religija. Ji yra totalitarinė, pavojinga ir žiauri ideologija, užmaskuota po religija


Interviu laikraščiui De Telegraaf Gerdas Vildersas išsakė savo požiūrį į Islamo religiją.

Vildersas pasakė:

„Prieš kelis dešimtmečius iš musulmoniškų šalių laikinai atvyko keli tūkstančiai žmonių. Bet šis atvykimas tapo nenutrūkstamu. Ši laikina būklė tapo nenutrūkstama. Iš kelių tūkstančių gasterbaiterių tapo šimtai tūkstančių. Milijonai visoje Europoje. Tada jiems buvo pasiūlyta integruotis ir asimiliuotis. Tačiau islamas siekia dominuoti. Nesenai profesorius Koopman išsiaiškino, kad 70 procentų musulmonams islamo taisyklės svarbiau, negu mūsų pasaulietinė teisė. Europoje kiekvieną savaitę žudomi nekalti žmonės vardan Alacho ir islamo. Mums paskelbtas karas ir mes turime apsiginti.“


„Tyrimai parodo, kad 11 procentų Olandijos musulmonų pasirengę vardan religijos naudoti jėgą. Tai 110000 žmonių, dvigubai daugiau, negu visa mūsų kariuomenė!“

Į De Telegraaf žurnalistės klausimą, „Kaip jūsų nuomone galima išsilaisvinti nuo islamo jungo?Gerdas Vildersas atsakė: „Išeiti iš islamo“.

„Mes gyvename laisvoje šalyje. Mano manymu, Islamas tai ne religija. Ji yra totalitarinė, pavojinga ir žiauri ideologija, užmaskuota po religija. Žmonės gali galvoti bet ką, bet aš turiu teisę pasakyti apie tai, kad Islamas negali naudotis konstitucine laisve“.

Gerdo Vilderso nuomone, Islamas negali būti nuosaikiu. Jis pasakė: „Pagal Koraną tai neįmanoma. Mano nuomone, egzistuoja ekstremistai ir nuosaikūs žmonės. Bet aš netikiu į dvi islamo versijas.
Yra tiktai viena. Ta, kuri nesireformuoja. Ir net jei mes galėtume laukti 150 ar 300 metų. Aš manau, kad tai niekada neįvyks. Tau nupjaus galvą, jeigu tu kitaip traktuosi Islamą“.

„Mes turime suvokti problemą. Mes drįstame kalbėti, kad Islamas nesiintegruoja. Mes traktuojame islamą kaip prievartinę, totalitarinę, nedemokratišką daiktą. Ir mes sustabdysime imigraciją iš musulmonų šalių. Per antrą premjero Riutte kadenciją pas jį atėjo papildomai 100000 musulmonų. Ne visi jie teroristai ar blogi žmonės, bet tai 100000 kartų daugiau Islamo, kuris atėjo į Olandiją.“

Vilderso nuomone, kad musulmonų atvykimo priežastis į Olandija nėra tai, kad šie žmonės bėgo nuo karo, buvo praradę savo namus. Vildersas pasakė: „Jeigu jie pabėgėliai, tai pasiliktų pirmoje saugioje valstybėje už Sirijos. Tai irgi dalis sprendimo. Visi sirai turi sugrįžti! Rytoj! Kodėl ne? Šalis saugi. Kodėl gali sugrįžti vieni sirai iš pabėgėlių stovyklų Libijoje ir Jordanijoje, bet kažkas iš čia esančių ir prašančių prieglobsčio ne?“

„Aš niekur nerandu Islamo Konstitucijoje, bet teismų praktika islamą traktuoja kaip religiją“.Vilderso nuomone, Islamas nėra religija. Vildersas neatmetė, kad „ilgalaikėje perspektyvoje“ reikėtų uždrausti islamą.

Jis pasakė: „Mano manymu, islamui neturi būti taikoma tikėjimo laisvė. Tai mano politinis siekis. Kaip tai galima realizuoti, tai mano rūpestis“.

„Mes neisime į namus ir neatiminėsime Korano. Ką jie daro už uždarų durų, tai jų reikalas. Mes kalbame apie viešą erdvę, bet apie tai šiuo metu per anksti kalbėti“.

Vilderso nuomonę, „islamą reikia padaryti nepatraukliu, kad mūsų šalyje išpažintų islamą.
Žmonės, kurie nori atvykti iš islamo šalių į Olandiją, jie turi pagalvoti: tai ne ta vieta, kur mes važiuojame.“

Šaltinis:


2017-09-17

Ketvirtas teroro aktas per savaitę Prancūzijoje: dvi amerikietės Marselyje apipiltos druskos rūgštimi


Marselyje, kurio gyventojų daugumą sudaro atėjūnai musulmonai, dvi amerikietės buvo apipiltos druskos rūgšti. Kaip pranešė portalas La Provance, 11 valandą traukinių stotyje Saint-Charles, kur 4 amerikiečių moterų grupė laukė traukinio į Paryžių, dviem amerikietėms (20 ir 21 metų amžiaus) nepažįstama moteris (41 m.) veidus apipylė druskos rūgštimi. Užpuolikė sulaikyta.

Tai ketvirtas teroro aktas Prancūzijoje šią savaitę. Jiems dar nepakanka teroristų - „pabėgėlių“?

Lenkijos prezidento Andžejaus Dudos nuomone, „nėra jokių abejonių, kad auganti terorizmo banga susijusi su migracija.“

Nuorodos:


Vladimiras Solovjovas - karo, nesantaikos ir neapykantos tarp tautų ir tautinių bendrijų kurstytojas“, dėl kurio veiklos nuolatos Lietuvoje atjungiamas Rusijos kanalas „RTR Planeta“


Lietuvos radijo ir televizijos komitetas (LDTK) nustatė, kad 2017 metų gegužės 31 dieną Rusijos televizijos programos "RTR Planeta" laidoje "Vakaras su Vladimiru Solovjovu" buvo „kurstomas karas, nesantaika ir neapykanta tarp tautų ir tautinių bendrijų.“

Tai jau antras LRTK nustatytas toks televizijos programos "RTR Planeta" pažeidimas, ir vėl laidoje "Vakaras su Vladimiru Solovjovu", per 12 mėnesių, todėl komisija nusprendė pradėti konsultacijas ir informuoti visas suinteresuotas šalis. 2016 metų lapkritį komisija jau buvo nutraukusi trims mėnesiams Rusijos televizijos kanalo "RTR Planeta" transliaciją.

Tai kas čia per tokia laida "Vakaras su Vladimiru Solovjovu" ir kas per veikėjas tas Vladimiras Solovjovas, kuris nuolatos „kursto karą, nesantaiką ir neapykantą tarp tautų ir  tautinių bendrijų“?

Apie šią laidą aš irgi esu tos pačios nuomonės, kaip ir LRTK: tai žemos prabės visuomenės degradacijai ir tautų kiršinimui skirta laida.

Įdomiausia tai, kad rusai Rusijoje yra solidarūs su mūsų LRTK vertindami Vladimiro Solovjovo laidą "Vakaras su Vladimiru Solovjovu".

Žemiau pateikiu Vladimiro Solovjovo ardomos veiklos vertinimą, paskelbtą portale 3rm: Sužvėrėjimas... Štai iki mes nusiritome, stačiatikiai! (Video)

Nuo redakcijos: Brangūs broliai ir seserys, štai pažiūrėkite ir paklausykite šito įžūlaus žmogaus, kuris parašė šlykščią „Solovjovo Evangeliją“. Be to, jis atvirai pareiškia, kad jis žydas, tarytum mesdamas iššūkį rusams stačiatikiams. Bet jis ne tik žydas, bet ir judėjas. Žiūrėti ir klausyti tai labai skausminga ir žeminančio. Iki ko mes, rusai, pažeminti savo gimtojoje žemėje, savo Tėvynėje, už kurią tūkstantį metų su priešais kovojo mūsų šaunūs protėviai.

Ir dabar šitas masonas, elitinio masonų klubo ir Rusijos žydų kongreso prezidiumo narys, kitatautis ir kitatikis, be to antikrikščionis, sėdi ir viešai šmeižia mūsų tikėjimą, mūsų Cerkvę, mūsų istoriją, mūsų šventuosius, mūsų šaunią Tėvynę. Jis, judėjas, milijonus stačiatikių Rusijos piliečių, stojusių prieš „Matildą“, taip pat pasirašiusių oficialų kreipimąsi į Nataliją Poklonskaja, įžeidinėja paskutiniais žodžiais.

Štai iki ko mes nusiritome! Ir visas šitas judėjų chamiškumas ir žeminimas tapo įmanomas valdant Putinui. Solovjovas tokiais savo pareiškimais iš tiesų kursto tarpnacionalinę ir tarpreliginę nesantaiką šalyje! Bet kažkodėl nematyti veiksmų jėgos struktūrų jo atžvilgiu.

Solovjovai, tu – neapkenti krikščionių, ir tavo neapykanta rusams stačiatikiams suprantama ir paaiškinama. Be to, tu įsitikinęs, kad stačiatikiai visa tai nurys ir nutylės. Todėl ir keiki mūsų stačiatikių šventuosius. Kažkodėl tu nekritikuoji musulmonų Muchamedo. Kodėl? Todėl, kad žinai, kad atsakas bus greitas, radikalus ir labai skausmingas.

Tu kalbi apie šabatą Rusijoje, bet tu ir tavo gentainiai jau galutinai prarado realybės jausmą ir grįžimas į jį gali būti labai skausmingas. Rusija dar netapo Izraeliu, nors visos valdžios šakos yra žydų rankose. Ir netaps! Skaityk stačiatikių pranašystes, o ne tik savo šetonišką kabalą.

Brangūs broliai ir seserys, nukreipkime savo maldas į Viešpatį mūsų Jėzų Kristų! Prašykime jo išvaduoti rusų Tautą iš satanistų jungo! Dieve dovanok mums Carą! Ačiū Dieve už viską! Amen. 
Šaltiniai:Ritualinis gyvūnų skerdimas - akmens amžiaus barbarizmas, kurio nemato zoo gynėjai (video 16+)


Gyvūnų apsauga įgauna vis aštresnes formas. Imta drausti gyvūnų cirko pasirodymus, kurie zoo gynėjų nuomone yra gyvūnų kankinimas. „Valstiečių ir Žaliųjų“ atstovas seimo valdančiųjų frakcijoje Linas Balsys, tų kurie jau išsprendė visas žmonių sveikatos problemas, šių metų gegužę irgi labai susirūpino cirko dramblių ir tigrų sveikata (mano akim žiūrint, Lietuvoje yra vienintelis profesionalus cirkas – jos Seimas) ir įregistravo tai numatančias Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo pataisas.Yra siūloma uždrausti Lietuvoje vykstančiuose cirko pasirodymuose naudoti laukinius gyvūnus. Taip pat siekiama, kad laukiniai cirko gyvūnai nebūtų gabenami per Lietuvos teritoriją.


Linas Balsys pasakė: „Tarptautinių nevyriausybinių organizacijų atlikti tyrimai rodo, kad gyvūnų naudojimas cirkuose dažnai prasilenkia su gyvūnų gerovės standartais. Apie kokią gyvūnų gerovę galime kalbėti, kai drambliai daugybę kilometrų į pasirodymus vežami ankštuose sunkvežimiuose, kuriuose praktiškai ir gyvena. Cirkuose gyvenantys laukiniai gyvūnai dėl nuolat patiriamo streso, smurto dresūros metu, gyvenimo jų prigimčiai nepritaikytomis sąlygomis dažnai suserga psichinėmis ligomis, jų elgesys tampa neprognozuojamas. Lietuvoje vis pasikartojantys įvykiai tai tik patvirtina. Visai neseniai Šiauliuose įsikūrusio keliaujančio čekų cirko pasirodymo vietoje užfiksuotas besiblaškantis, galimai pažeistos psichikos dramblys. Tokie psichiškai sužaloti gyvūnai kelia pavojų ir žmonių sveikatai. Ko gero, ne vienas gerai atsimena atvejį, kai Kaune iš „Ąžuolyno meškučių cirko“ pabėgusi meška stipriai sužeidė moterį. Šiuolaikinių, modernių cirkų pasirodymai, pritraukiantys daugybę žiūrovų visame pasaulyje, jau seniai apsieina be gyvūnų išnaudojimo.“


L.Balsys pažymėjo: „Šiuo metu net 24 Europos valstybės turi vienokius ar kitokius apribojimus, skirtus gyvūnų išnaudojimui cirko pasirodymuose. Laukinių gyvūnų naudojimas cirko vaidinimuose uždraustas Austrijoje, Slovėnijoje, Norvegijoje, Nyderlanduose, Kroatijoje, daugumos laukinių gyvūnų naudojimas cirkuose uždraustas Belgijoje, panašūs draudimai galioja Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje. Lietuva taip pat turėtų siekti aukštesnių gyvūnų gerovės standartų. Lietuva, toleruodama laukinių gyvūnų pasirodymus cirkuose, atsilieka nuo civilizuoto pasaulio. Šiuo metu savo įstatymuose neturime jokių apribojimų dėl cirkų pasirodymuose naudojamų gyvūnų“.


Man, prisipažinsiu, gaila, kad „žalieji“ iš vaikų nori atimti tokį malonumą – pamatyti gyvūnus iš arti. Laikymas gyvūnų zoologijos soduose irgi yra jų kankinimas, nei kiek ne mažesnis negu cirkuose. Uždrauskim zoologijos sodus! O laisvę mėgstančių katinų laikymas namuose? Jų kastravimas, dantų rovimas – tai ne kankinimas? Tai uždrauskim kačių laikymą...

Linui Balsiui ir kitiems zoo aktyvistams siūlau atkreipti dėmesį į ritualinį gyvūnų skerdima – tikrų tikriausią akmens amžiaus barbarizmą.

Kaip tai vyksta, pasakoja Eduardo Hodos video siužeto ištauka:O apie kokią „gyvūnų gerovę“ galima kalbėti pjaunat juos ritualiniu būdu, ponas Balsy?

2012 metų gruodžio mėnesį Lenkija uždraudė ritualinį skerdimą. Lenkijos Konstitucinis Teismas 2012 metų gruodžio mėnesį nusprendė, kad ritualinis gyvulių skerdimas, kuris yra svarbus judėjų ir musulmonų tikėjimo elementas, yra neteisėtas. Europos Sąjungos taisyklės leidžią šį barbarizmą. ES 1997 metais priimtu įstatymu draudžiama skersti gyvulius prieš tai iš humaniškų paskatų jų neapsvaiginus. Ir judėjų, ir musulmonų dvasininkai teigia, kad gyvulių apsvaiginimas prieš skerdžiant prieštarauja jų tikėjimo taisyklėms. Lenkijos vyriausiasis prokuroras 2011 birželio mėnesį gyvūnų teisių gynimo organizacijų prašymu kreipėsi į Konstitucinį Teismą.Lietuvoje, kiek žinau, už gyvunėlių kankinimą jau yra nuteistų. O kiek nuteistų už gyvūnų kankinimą vykdant religinį-ritualinį gyvūnų kankinimą? Man šie dvigubi ar tribubi standartai sukelia vieną jausmą – šleikštulį.

O ką apie tai galvoja Lietuvos „Žaliųjų“ lyderis Linas Balsys?

Aš manau, kad per skystos jo kinkos iškelti ritualinio skerdimo klausimą. Tyčiotis iš cirkininkų ir vaikų, kurie mėgsta žvėrelių cirke pasirodymus, žymiai lengviau. 

Šaltiniai:

http://www.youtube.com/watch?v=rfBPHWwWDAQ&t=64m11s2017-09-16

Eduardo Hodoso apreiškimai. Nr. 11, 2 dalis. Putiną sunaikins Matilda ir Kedmi


Žinomas Ukrainos publicistas Eduardas Hodos pasakoja apie Rusijos sunaikinimo mechanizmą ir Izraelio spec. tarnybos „Nativ“ buvusio vadovo generolo Jakovo Kedmi, Maskvos propagandistų Dmitrijaus Solovjovo, Eugenijaus Satanovskio, o taip pat režisieriaus Aleksej Učitel, provokacinio filmo „Matilda“ (žiūr. ankstesne publikacijas, pabaigoje) autoriaus, vaidmenį šiame Rusijos sunaikinimo procese. Centrine figūra  šiame griovime Hodos laiko Rusijos vyriausią rabiną, Habado atstovą, Berl Lazarą (trikampio viršūnė).

1 dalisAnkstesnės publikacijos filmo „Matilda“ tema:
Studentės medikės žudiko teismas Vokietijoje, „pabėgėlių“ integracija jau sukelia vietos gyventojų fizinį pasipriešinimą


„Kaltinamas žmogžudyste ir išprievartavimu afganas pabėgėlis Huseinas K. pripažino savo kaltę ir pareiškė užuojautą aukos šeimai“, - sakoma Vokietijos spaudoje apie teismą Freiburge.Piotr Cywiński portale wPolytice apie šį įvykį rašo: „Iš pradžių gėrė. Du buteliai degtinės ir daug alaus. Gėrė keturiese. Ir rūkė marihuaną. Po to Huseino K. kolegos išsivaikščiojo. Jis dar norėjo eiti į diskoteką, bet durininkas jo neįleido. Jis sudirgęs. Kada jis ėjo stadiono takeliu, pro šalį važiavo kažkokia mergina. Spyrė į jos dviratį. Pargriuvo. Šaukė. Kad nutildyti ėmė ją smaugti. Pirma rankomis, po to šaliku. Kai ji jau buvo mirusi, jis pamatė, kad tai graži mergina.

„Aš pagalvojau, kodėl neturėti sekso su lavonu“, - liudijo vėliau.

Santykiavo su ja. Po to nutempė į šalį ir įmetė į upę. Žemyn galva. Nežinojo, kad ji vis dar buvo gyva. Kaip parodė abdukcija, pas jo auką ant kūno buvo stiprūs sumušimai, tačiau mirtis ją ištiko dėl paskendimo. Medicinos studentė Marija L.neturėjo jėgų išplaukti...“

Tai įvyko prie Schwarzwald miesto stadiono ant Dreisam upės kranto. 60 tyrėjų dalyvavo tyrime. Nustatyta, kad 19 metų studentė spalio 15 dieną naktį grįžo dviračiu 2.37 valandą iš studentų vakarėlio. Iki namų ji neatvažiavo, o buvo išprievartauta ir paskandinta Dreisam upėje. Skrodimas parodė, kad mirties priežastimi buvo paskendimas. Upės vagoje buvo surastas juodas šalikas su įtariamojo nusikaltėlio DNR, kurios duomenų nebuvo Vokietijos paieškų sistemose. Be to gervuogių krūmuose buvo atrasti 18,5 сm ilgio anglies juodumo plaukai.

Tramvajaus linijos kameros užfiksavo jauną vyrą „išsiskiriantį gana efektyvia šukuosena“.

Įtariamojo DNR sutapo su DNR atrasta ant upėje rasto šaliko ir krūmuose rastų plaukų.

Gyvenimo ironija tame, kad Marija L. laisvalaikiu savanore dirbo pabėgėlių stovykloje, iš jos kaip tik vėlai vakare važiavo dviračiu namo. Ir dar, jos tėvas teisininkas užėmė aukštas pareigas ES struktūrose, užsiėmė „pabėgėlių“ klausimais, o „nepilnametis“ žmogžudys buvo „auginamas“ vokiečių šeimoje.

Piotr Cywiński rašo: „Huseinas K. gailisi. Jeigu galėtų „sugrąžinti laiką atgal“. Liudinikai pasakojo, kad jis elgėsi agresyviai, prie moterų kibo bare.

Vėliau paaiškėjo, kad Heseinas K. Graikijoje jau buvo nuteistas dešimčiai metų kalėjimo už jaunos moters užpuolimą, apiplėšimą ir pasikėsinimą nužudyti. Ją numetė nuo uolos. Jo auka per stebuklą išgyveno. Sėdėjo 2,5 metus. Ji išlaisvino lygtinai ir jis turėjo praeiti integracijos kursą. Jis dingo ir buvo išduotas orderis jo suėmimui, bet tuo metu jis jau buvo Vokietijoje. Čia jis antrą kartą tapo „pabėgėliu“, „nepilnamečiu“, 19 metų. Tyrimas parodė, kad jam gerokai virš dvidešimties.

Jeigu įsiklausyti į kai kurių Vokietijos politikų balsus šio proceso metu, yra dvi aukos. Viena iš jų – žvėriškai nužudyta mergina, antra... pats Huseinas K. Tokią gynybos linija rėmėsi ir jį gynęs advokatas Sebastianas Glathe: kad jis kilęs iš šalies apimtos karinio konflikto, turėjo sunkią vaikystę, blogus santykius šeimoje, skurdo, neturėjo perspektyvų, buvo nusivylęs...

Kanclerės Angelos Merkel Europai primestos migracinės politikos gynėjai žongliruoja skaičiais: vien tik Bavarijoje per pirmą 2017 metų pusmetį įvykdyta 685 išprievartavimai, beveik 50%, bet imigrantai, neva, įvykdė „tiktai“ 126 išprievartavimus. Tai stulbinanti demagogija. Pirmiausiai, Bavarijos statistika neapima tų užsieniečių, kurie jau turi vokiškus dokumentus, patvirtinančius asmenybę, reiškia – jie „Vokiečiai“, antra, neatskiriami atvykėliai iš kitų ES valstybių ir atvykę „iš kitų kultūrų“ iš už ES ribų. Trečia – bendras skaičius iš užsienio kilusių žmonių skaičius Vokietijoje yra 10 milijonai iš 82,2 milijonų VFR gyventojų. Migrantų nusikalstamumas Vokietijoje dvigubai didesnis negu vokiečių. Ir paskutinis klausimas: net pagal oficialius duomenis, pateiktus prieš kelias dienas Bavarijos VRM ministro Jochimo Herrmanno, dažnis išprievartavimų ir seksualinio charakterio užpuolimų ant moterų, kuriuos įvykdo „pabėgėliai“ per pirmą pusmetį išaugo 91 procentais.

Nebus jokio perdėjimo, jeigu pasakyti, kad šiuo metu nėra dienos Vokietijoje be šių siaubingų „kultūrinio praturtinimo“ faktų, kuriuos, kaip taisyklė, vietinės MIP vadina kitokiais žodžiais.

Praėjusį savaitgalį, mažame miestelyje Hirschaid Kalnų Frankonijoje (Oberfranken), grupė jaunuolių iš Irako ir Sirijos, ieškančių prieglobsčio, užpuolė tris mergaites nuo 13 iki 17 metų. Vieną iš jų jie nutempė po tiltus, graibė, kišo pirštus į makštį, anusą...

Festivalio apsaugos tarnybos sugebėjo sulaikyti du nusikaltėlius, tačiau vėliau juos išlaisvino. Kiek vėliau policijai pavyko sulaikyti šešis įtariamuosius, kas, tačiau, nenuramino situacijos; vakare įvyko mūšis tarp vokiečių su pabėgėliais, prašančiais prieglobsčio, kuriame dalyvavo virš šimto žmonių.“

Tai vienas iš nedaugelio vokiečių pasipriešinimo atvejis. Vokiečiai savo atsiliepimuose MIP dažnai klausia, kas dar turi įvykti?

Portale Pi-news yra visa „pabėgėlių“ nusikaltimų rubrika. Jie vyksta kiekvieną dieną, vienas už kitą baisesni. 

Bad Kreuznach mieste įvyko atėjūnų „pabėgėlių“ pjautynės su vokiečių jaunimu. Po to miesto valdžia nutarė uždrausti lankytis parke nakties metu. Tai pirmoji No-go zona Vokietijoje.Už visą tai vokiečiai turi būti „dėkingi“ Vokietijos naikintojai Angelai Merkel. Ketvirtoji jos kadencija kanclerės poste pribaigs Vokietiją, pribaigs ir ES – Rotšildų kagalo projektą. Gal ir gerai, gal tada išliks Lietuva ir lietuvių Tauta?

Šaltiniai:
Kuo prezidentė D.Grybauskaitė mus gąsdins, kai pasibaigs pratybos „Zapad“?


Būtinai turi prezidentė mus gąsdinti, kaip be gąsdinimo: žmonės bėga, kurie negali pabėgti - skursta, o saujelė vagių - vagia. Tokia ekonomistės Grybauskaitės šalies ekonomika, tiksliau - antiekonomika, nes ekonomika (gr.oikonomike) – namų ūkio tvarkymo menas, o griovimas – antiekonomika.Nuoga mūsų karalienė, ir su šautuvu rankoje – nuoga, ir ant tanko užsilipusi – nuoga; užsiliptų ant balistinės raketos, nupirktos už visą valstybės biudžetą – irgi būtų nuoga, nes aplink ją – antiekonomika, korupcija, baigianti pabėgti Lietuva, vagių ir subinlaižių gauja, nuogos karalienės svita, kad tuos išpūstus, bet žmonėms nematomus, „reitingus“ jai prilaikytų.

Gąsdinimo metodikos ne mūsų ponios išrastos, jos senai sugalvotos visuomenės durninimui ir jos apiplėšimui.

BOSTON GLOBE apžvalgininkas Stephen Kinzer 2015 metais rašė: „Kai amerikiečiai žiūri į pasaulį, mato spiečių pavojų. (…) Iš tikrųjų, šitas pavojų pasaulis iliuzija.“(...) „Sukūrimas pasaulio paveikslo, kuriame pilna priešų, sukuria „saugumo psichozę“, kuri pakeičia pasaulio suvokimą.“ (…) „Ginklų gamintojai pelnosi iš psichozės tiesiogiai ir labiau negu militaristai. Naujų grėsmių suradimas visada yra kažkam geras biznis“.

Lietuvoje gyvena ne tik karo psichoze sergantys idiotai... yra ir protingų, tik jiems niekas neleidžia pasisakyti užsienio kapitalo valdomose Lietuvos MIP. O kuriems dar vis leidžia, vienintelis yra iš Amerikos parvykęs politologas Kęstutis Girnius. Jam grybchunta dar neužčiaupė burnos.

Šių metų vasario mėnesį K.Girnius apie gąsdinimą  "Zapad 2017“ pratybomis sakė: „Čia kaip ta pasaka apie Mikę melagėlį, kuris visą laiką šaukė „vilkas, vilkas“. O kai tas vilkas atėjo, niekas piemenuku nebetikėjo.

Dar jis sakė: „Keista, turime mažiausią sieną su Rusiją, mažiausiai rusų šalyje, bet kalbame garsiausiai. Latviai ir Estai turi daug stipresnę situaciją ir dėl to tiek nesirūpina. Lietuvoje burbulas plačiai pučiamas.“

„Dabar yra tokia teorija, kad tos Zapad pratybos bus didžiausios istorijoje. Kad prasidės viskas pratybomis, o tada veršis į Lietuvą. Bet toje teorijoje nelabai yra logikos. Apie tą Zapad visi žino. Amerikos ir NATO žvalgyba tam teikia daug reikšmės, pasienį stebi palydovai. Ar Rusija pultų priešą, kuris labai gerai pasirengęs? Nenuoseklu visiškai“, – svarsto K. Girnius.

2017 birželio mėnesį apie karinės pratybos „Zapad“ K.Girnius sakė:

Kęstutis Girnius: „Būgštavimai dėl „Zapad“ yra perdėti. Rusija nesieks konfrontacijos, nes žino, kad NATO nepaprastai akylai stebės visus pratybos veiksmus, be abejo, yra parengusi kontrpuolimo planus, sutelks tiek karių ir karinės technikos, kiek reikia, kad būtų galima veiksmingai reaguoti. Be to, Rusija neturi pagrindo pulti ar okupuoti Lietuvos.“

Dar priminsiu, kad Rusijos karinis biudžetas tesiekia 20% NATO šalių  karinio biudžeto, o jos BVP lygus Ispanijos BVP.

Aš manau, kad tiek Grybaustaitė, tiek Putinas, dirba tam pačiam šeimininkui - JAV banksteriams, jie - jų vasalai, o karinė isterija kurstoma tam, kad apiplėšinėti Lietuvą ir Rusiją, gausinti turtus JAV  valdančių bankininkų kagalui. 

Apie Putino chuntos pastangas griauti Rusiją, jo valdomos Rusijos vyriausybės tarnystę JAV kapitalui, gaugybę faktų pateikia garsus Rusijos ekonomistas Valentinas Katasonovas.

Grybauskaitės pastangų griauti Lietuvą liudininkais esame mes visi, jos naikinamos Lietuvos piliečiai.

Kuo Grybauskaitė mus gąsdins, kai pasibaigs pratybos „Zapad“? Manau, Marksizmo-leninizmo ir kolchozų ekonomikos daktarė sugebės sugalvoti ką geriau už „Mikę melagėlį“.


Šaltiniai:Teroro savaitė Europoje


Teroro savaitė, per kurią Merkel sukviesti islamo galvažudžiai europiečius sprogdino, daužė su plaktuku, badė su peiliu, o kai nieko neturėjo po ranka – daužė kumščiais

Visą praėjusią praėjusią savaitę Europoje skambėjo šūkis Alach akbar – didžiausios ES nusikaltėlės Merkel garbei, kuri visus šituos islamo banditus 2015 metais pakvietė atvykti į Europą.
Londonas, metro 29 sužeisti (rugsėjo 15)

Sprogimo metropolitene metu sužeisti 29 žmonės, policija susekė ir areštavo įtariamąjį.
Skotland-jardas įvykį charakterizavo kaip teroro aktą.
Tulūza, Prancūzija (rugsėjo 15)

Islamistas užpuolė ir sužeidė septynis praeivius šaukdamas Alach akbar! Tarp nukentėjusių – du policininkai. Du žmonės nuvežti į ligoninę.
Paryžius (rugsėjo 15)

Chatelet-les-Halles metro stotyje teroristas su peiliu užpuolė kareivį šaukdamas Alach akbar. Kareiviui pavyko apsiginti.


Prancūzija, Chalon-sur-Saône miestas (Burgundijos regionas) (rugsėjo 15)

Šaukdamas Alach akbar teroristas su plaktuku užpuolė praeivius. Dviem moterim jis smogė plaktuku į galvas.
Berlynas (rugsėjo 12)

Prie Neukioln metro stoties du islamistai užpuolė krikščionį, sumušė, nuplėšė kryželį ir subadė peiliu.


Berlynas (rugsėjo 16)

Brie baro vienas nušautas, trys sužeisti.