2017-07-25

Šokiruojanti žinia apie Osvencimo išvadavimą: ten nebuvo žydų!Kijevui ėmus teigti, kad 1945 metais Osvencimo koncentracijos stovyklą išvadavo ukrainiečiai, 2015 metų sausio 27 dieną Rusijos gynybos ministras S.Šoigu paskelbė unikalų karo laikų dokumentą.

Iš šio dokumento seka, kad išvadavo iš nacistų metu šioje koncentracijos stovykloje žydų nebuvo.

„Ten matė vengrus, italus, prancūzus, čekoslovakus, graikus, jugoslavus, rumunus, danus, belgus ir tarybinius piliečius iš Leningrado, Kalinino, Vitebsko, Tūlos ir Maskvos sričių, o taip pat iš visų Ukrainos regionų, ypač išsekusius, su kankinimų žymėmis.

„Bet tuo metu jokių žydų Osvencime nematė!!!“-rašoma portale http://ru.truthngo.org/сионисты-верните-немцам-деньги-за-мош/

Toliau rašoma, kad Šoigu paskelbtame dokumente, kurį „1945 metų sausio 29 dieną pasirašė 1-jo Ukrainos fronto Karo tarybos narys generolas-leitenantas K.Krainiukovas atskira eilute parašyta, kad koncentracijos stovykloje pagal „kalinių parodymus nukankinta, sudeginta, sušaudyta šimtai tūkstančių žmonių“. Šimtai tūkstančių! Bet apie jokius milijonus aukų niekas iš Osvencimo kalinių tada nekalbėjo!!! Jų tiesiog nebuvo, ką vėliau patvirtino koncentracijos stovyklos buhalterija, užgrobta Raudonosios Armijos!“

Štai taip! Išvaduojant „Osvencimo“ koncentracijos stovyklą 1945 metais joje niekas nematė žydų!

O juk kiek triukšmo kilo dėl „Šešių milijonų žydų HOLOKAUSTĄ“, kuriuos nacistai sunaikino koncentracijos stovyklose!“

Straipsnyje atkreipiamas dėmesys, kad „XX amžiaus bėgyje žydų vadai dešimtis kartų bandė spekuliuoti HOLOKAUSTO tema, ir tiktai po Antrojo pasaulinio karo jiems pavyko ši didžioji apgaulė!!!“ (…)Šios didžiosios sionistų apgaulės technologijos raidos metraščiu tapo JAV dienraštis „New-York Times“.„Pradedant 1869 metais, pasirodo, pasaulyje įvykus bet kuriam kariniam ar pilietiniam konfliktui, žydų rašytojai “New-York Times” būtinai skelbdavo žinutes apie „šešių milijonų žydų Holokaustą.“

Per 150 metų tokių žinučių susikaupė virš 40!!!Publikacijos šia tema:


2017-07-24

Vėl išlindo purvinos SADM ministro Lino Kukuraičio ausys. Ar atsistatydins?


Pernai, lapkričio 24 d. BNS informavo: „Socialinės apsaugos ir darbo ministru siūlomas Linas Kukuraitis - prieštaringai vertinamo gimdymo namuose šalininkas. Visi jo penki vaikai yra gimę namuose.

„Rinkomės gimdyti namuose dėl to paties saugumo, apie kurį kalbama, nes saugumą suvokėme ne tik kaip fizinį, bet ir kaip dvasinį, – yra sakęs L.Kukuraitis. – Gaila, kad turime rinktis tarp fizinio ir dvasinio saugumo, džiaugiamės, kad turėjome draugų, kurie mums padėjo šiame procese.“

Prieš kelias dienas šis skandalingas dabartinio SADM ministro Lino Kukuraičio biografijos faktas vėl visu gražumu išniro į paviršių. Kristina Sulikienė Laisvame laikraštyje parašė:

„Vilniaus miesto apylinkės teismas šią savaitę baigė nagrinėti rezonansinę bylą, kurioje dvi moterys kaltinamos neteisėta pagalba nėščioms moterims gimdyti namuose. Jos yra padėjusios gimti ir L.Kukuraičio vaikams.“ (…) „2017-07-19 Vilniaus apygardos teismas pripažino kalta Jurgitą Ingą Švedienę, kuri neįgijusi medicininio išsilavinimo, t. y. nebūdama gydytoja ar kita sveikatos priežiūros specialistė, neturėdama licencijos, nedirbdama jokioje sveikatos priežiūros įstaigoje, 1999–2011 metais vertėsi uždrausta veikla – priiminėjo gimdymus ne asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Tokių paslaugų moteris suteikė 36 kartus. Tiesa, moteris apylinkės teisme buvo išteisinta 2016 12 23, tačiau nepamirškime, jog Linas Kukuraitis, kurio namuose yra irgi pribuvusi nusikaltėlė – buvo ką tik paskirtas socialinės apsaugos ir darbo ministru, ir jam ranką spaudė pati Dalia Grybauskaitė, kuri skiria ir atleidžia teisėjus. O prezidentės teisėjai bijo. Kaip čia ims ir nuteis favorito pribuvėją, juk negerai atrodys.“ (...)

„Nors Linas Kukuraitis, jo žmona ir dar keliasdešimt porų nebuvo teisiami kaip nusikaltimų užsakovai, ir nusikalstamos veikos bendrininkai, klausimas lieka atviru: po tokio teismo sprendimo ar nereikėtų Linui Kukuraičiui atsistatydinti? Juk jeigu pribuvėjos pripažintos kaltomis, tada jis užsakė nusikaltimą savo namuose. Nesvarbu, kad prokuroras „išėmė“ L. Kukuraitį iš bylos. Politikoje labai svarbu ir etika, ir moralė.“ (...)

„O Linas Kukuraitis, „išimtas“ iš bylos, ne tik kad nemoralus, bet dar ir galimai „pakabintas“, ir baigia Lietuvą užversti pabėgėliais – jau įvykdyta ½ plano, nors Lenkija ir Vengrija kategoriškai atsisako vykdyti pabėgėlių programos kvotas.

Kažkas, kas pasiūlė L. Kukuraitį į ministrus, numatė tolimesnį scenarijų - jog, jeigu bus nuteistos pribuvėjos, virš ministro galvos visada kabės Damoklo kardas, ir jis bijos, kad ir jam nebūtų iškelta baudžiamoji byla dėl nusikaltimo užsakymo. O kaip teisėsauga moka hibridizuoti ir parazituoti bylas netgi iš užbaigtųjų – matome Klonio gatvės bylų epopėjoje.

Lyginant su Gretos paltu ir Roveriu, čia skandalas didesnis: socialinės apsaugos ir darbo ministras rizikavo net 5 vaikų gyvybėmis, sukėlė grėsmę jiems savo užsakymu pasikviesti ką tik nuteistas pribuvėjas. Jeigu jis gali sukelti pavojų savo šeimai – kaip jis gali vadovauti ministerijai?“Kristina Sulikienė randa buvusio Caritas veikėjo biografijoje ir daugiau purvo, kuris sunkiai dera su jo užimamu ministro postu. Ji primena apie Lino Kukuraičio dalyvavimą „šaraškino kontorose“, „pinigų plovime“, „žmonių prekyboje“. Dabar šio nešvaraus veikėjo nagai paniro į „pabėgėlių pinigus“.

Sulikienė savo straipsnyje į dienos šviesą išvelka dar viena šio purvino ministro labai svarbų biografijos faktą. Ji rašo:

„Ir dar statusas vienuolyne „Assumption“ – Linas Kukuraitis yra „Assumtion draugas“, kas yra panašiai kaip vienuolis tretininkas, ir yra davęs pasižadėjimą, priesaiką – susijęs priesaika su Vatikanu, toks ministras visų pirma ir žiūrės Vatikano valstybės nurodymų, tik po to tarnaus Lietuvai.

Aš  nesuprantu, kur žiūri VSD – juk privalo tikrinti asmens įsipareigojimus kitoms valstybėms.

Vatikanas yra normali valstybė, kuriai pasižadėjęs mūsų ministras, visur ir visada žiūrėti Vatikano reikalų, padėti broliams ir seserims Kristuje Jėzuje – Assumption vienuolijoje visame pasaulyje.

Priesaikos teksto VSD su STT neskaitė, pamenate, Kukuraitis minėjo „draugų pagalbos grupę“ – čia ir yra jo vienuolių tretininkų bendruomenė, kuriai o ne Lietuvos žmonėms, jis pirmiausiai turi tarnauti. Vienuolynas išsidėstęs per visą pasaulį – labai patogus vienuolyno draugas ministras: galima per jį atvykti į Lietuvą, apsimetus pabėgėliais, gauti pinigus. Atvyks koks Džibučio vienuolyno padalinys, apsimes, kad persekioja dėl religijos – dar ir pinigų iš savo ministro pragyvenimui gaus, nereikės rinkti aukų, nei dirbti.

Be to, D. Grybauskaitė, jeigu turi labai blogus patarėjus,- viena jų, toks sutapimas - Šarūnė – irgi minėto vienuolyno draugė, na, bent jau 1 metus tikrai gyveno merginų bendruomenėje, pažįsta ji ir ministrą, nes jo žmonos sesuo šio vienuolyno vienuolė (S. Jolanta) - galėjo skaityti iš spaudos, jog pribuvėjų byloje L. Kukuraitis yra minimas – jo namai tapę nusikaltimo vieta. O jis nusikaltimui atlikti – vykdyti veiklą neturint licencijos – sudarė visas sąlygas, netgi užsakė nusikalstamos veikos epizodą savo namuose atlikti iš viso 5 kartus.“

Kukuraitis ir „pabėgėlių industrija“

Šio susidirbusio bažnyčios tarno Lino Kukuraičio sąsaja su „pabėgėlių industrija“ - tiesioginė. Prieš pasodinant į SADM kėdę Linas Kukuraitis vadovavo prastos reputacijos ir dėl „pabėgėlių industrijos“ pagarsėjusiai bažnytinei-globalistinei „Caritas“organizacijai Lietuvoje.

Šis ministras pasišovė Lietuvoje gerinti „pabėgėlių“ integraciją, gerinti jų aprūpinimą, kad jie trokštų likti Lietuvoje, bet viską daryti gudriai, patyliukais, kad nebadytų akių aplink gyvenantiems nuskurdusiems lietuviams šlykšti socialinė neteisybė, per nevyriausybines organizacijas.

Jis gi išėjo puikią valdiškų ir kitokių pinigų įsisavinimo (švelniai kalbant) mokyklą, kurios vardas „Caritas“. Prieš įsodinamas į ministro postą, Kukuraitis vadovavo šiai per „pabėgėlių krizę“ pagarsėjusiai organizacijai.

JAV gyvenantis disidentas Valdas Anelauskas sako: „Pavyzdžiui, naujasis socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis pradeda darbą nuo ko? O gi nuo strategijų kūrimo, kad atgabenti „pabėgėliai“ pasiliktų gyventi Lietuvoje!.. Pirmas rūpestis ir didžiausias prioritetas jam – „pabėgėliai“, kaip juos išlaikyt Lietuvoje, kad vėl nepabėgtų!.. Daugiau nei keista, švelniai pasakius. Toks ministeris – tikrų tikriausias Merkel pasekėjas!.. Dėl tokių politikierių Lietuvą gali ištikti nepataisoma katastrofa!..Štai iškalbinga statistika: 1960 metais Sirijoje gyveno 4,5 milijono gyventojų, o 2010-tais, prieš pat prasidedant ten karui, beveik 21 milijonas, taigi penkis kartus daugiau!.. Priėmus dabar Lietuvai gyventi sirus, nesunku paskaičiuoti, po kiek laiko sirų skaičius Lietuvoje viršys lietuvių skaičių...“

Prieš kelias dienas mes sulaukėme Kukuraičio ministerijos konkreičių žingsnių siekiant diskriminuoti skurstančius Lietuvos gyventojus, o socialinius parazitus – klaidinimo tikslais vadinamus „pabėgėliais“ jis susiruošė padaryti išskirtine kasta, kuriai taikomi išskirtiniai socialinio aprūpinimo standartai, kad tik šitas parazitinis elementas, ekonominiais sumetimais nelegaliai atvykęs iš kitų kontinentų liktų degraduoti mūsų šalį, mūsų kultūrą, mūsų papročius, gyvenimo būdą. (žiūr. mano vakarykštį straipsnį: http://lebionka.blogspot.lt/2017/07/svolociu-valdzia-lietuviams-ji-rodo.html)

Kokio didelio masto nelaimė valstybei yra šie vežami ekonominiai migrantai, kuriuos neadekvatūs politikai sutiko įsileisti į Lietuvą, parodė banko DNB atliktas tyrimas.

Danijos nacionalinio banko (DNB) skaičiavimais per metus vienam migrantui iš valstybės biudžeto yra išleidžiama mažiausiai 4000 eurų. Sekanti migrantų karta kainuos 100 eurų pigiau – 3900 eurų. Jeigu tokia tendencija išliks, tai galutinė ekonominė migrantų adaptacija pareikalaus 40 jų kartų – apie 1000 metų.

Siekiant kompensuoti biudžeto išlaidas migrantams, teks didinti pensijinį amžių vietiniams piliečiams kas penki metai iki pat 2100 metų.

DNB tyrimai nepatvirtino ekonominės naudos iš migrantų antplūdžio į šalį. 7 iš 10 migrantų, atvykstančių ne iš Europos valstybių net nepažįsta alfabeto. Tik 2% iš jų sugeba dirbti Danijoje tuojau pat atvykę į šalį. Likusieji arba per daug ligoti, arba neturi jokio išsilavinimo, o jiems suteikti išsilavinimą Danijos biudžetui kainuos milijardus. Išlaidos vienam migrantui per visą jo gyvenimą gali sudaryti apie 268000 eurų.

Dabar padauginkime šią 268000 eurų sumą, kiek valstybei kainuos kiekvienas migrantas per jo visuomenei nuostolingą gyvenimą iš 1 105, tai yra tiek, kiek besmegeniai Lietuvos politikai per du metus sutiko įsileisti migrantų iš Artimųjų Rytų ir Afrikos, ir gausime gražią 296 140 000 eurų sumą!

Pabėgėliai – daugiamilijardinis „Carito“ verslas

Politologas ir žurnalistas Udo Ulfkotte šiais metais publikuotoje knygoje „Pabėgėlių industrija“ atveria užkulisius įstaigų, kurios išmušinėja pelną iš milijardinio verslo su pabėgėliais. Jo nuomone iš „pabėgėlių industrijos“ pelnosi politikai, žurnalistai ir socialiniai susivienijimai.

Autorius rašo: „Vokietijos Raudonasis kryžius, Caritas, Diakonie ir kitos labdaringos organizacijos, dirbančios  su pabėgėliais, turėjo 140 milijardų eurų metinę apyvartą ir davė darbo 2,3 milijonams žmonių. Palyginimui, Vokietijos automobilių pramonėje dirba iš viso 738 000 žmonių. Ir netgi didelis koncernas „Siemens“, su filialais 167 valstybėse ir 343.000 darbuotojų skaičiumi, pasiekia vos 70 milijardų eurų metinę apyvartą.“

„Iš pabėgėlių antplūdžio gauna naudą ir partijos, ir politikai. Kas trečias Bundestago politikas, Ulfkotte žodžiais, yra valdybos narys, arba turi vadovaujančią funkciją pabėgėlių industrijos socialinėje srityje.“

Ulfkotte sako: „Ko visuomenė nežino: partijos skatina savo politikus užimti postus stebėtojų valdybose, arba tapti konsultantais, nes ne mažiau, kaip ketvirtadalį gaunamų pajamų jie privalo atiduoti į partinę kasą. Taip užslėpto finansavimo keliu per narius, turinčiais deputato vietą, į partinę kasą patenka maždaug tiek pat lėšų, kiek per nario mokesčius.“

Ulfkotte žodžiais, „dabar išlaidos vienam pabėgėliui, jeigu jas sąžiningai sumuoti, siekia 3,5 tūkstančių eurų per mėnesį. Jeigu apskaityti visas dar nenumatytas išlaidas, kaip pavyzdžiui “traumuotų pabėgėlių psichoterapiją”, tada, tik vienam milijonui pabėgėlių, tai išsilies į 42 milijardus eurų per metus. Ši suma atitinka biudžetams ne mažiau 11 Vokietijos valstybinių įstaigų: Šeimos ir jaunimo ministerijos, Sveikatos apsaugos ministerijos, Finansų ministerijos, Aplinkos apsaugos ministerijos, Federalinės ekonomikos ministerijos, Užsienio reikalų ministerijos, Vokietijos Bundestago, Federalinės teismo palatos, Federalinio Prezidento kanceliarijos, Federalinio konstitucinio teismo ir Bundesrato.“

„Kitas palyginimas, kad įvertinti išlaidų apimtį: 42 milijardai eurų yra būtini Vokietijos valstybei bedarbystės pašalpų išmokėjimui.“

Ulfkotte mano, kad  „prieglobsčio suteikimo sistema suvalgys mūsų ateitį, ateitį mūsų vaikų ir anūkų. Tuo metu, kai vieni gauna riebius pelnus, gyventojams gresia pasinėrimas į skurdą, nes valstybė nesuteiks jokios pagalbos, jeigu kalba eina apie išmušimą pinigų plėšriam aštuonkojui – „pabėgėlių industrijai.“

Parsidavimas už pinigus yra vadinamas prostitucija. Ar prostitučių paslaugas teikiančią įstaigą pavadinsime NVO, institutu, ar viešosios nuomonės tyrimo agentūra, ar labdaros organizacija „Caritas“, ar bordeliu – jokio skirtumo.Vilniaus meras Šimašius "įrengė" pasivaikščiojimų ir dviračių taką prie Neries Vilniuje. Šimašiaus patentas: „Naujas pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimo (pinigų pasidarymo iš oro) metodas, panaudojant tam dar sovietinę miesto infrastruktūrą“


Na iš štukorius tas laisvosios rinkos specialistas, o dabar ir Lietuvos sostinės Vilniaus meras Remigijus Šimašius. Ko jis per dvejų metų sėdėjimo mero kėdėje laiką tik nepridirbo! Jau Zuokas buvo ilgapirštis štukorius, o šitas dar ir už aną Ostapą Benderį didesnis šposinininkas.

Paskelbė Šimašius, kad prie Neries įrengs pėsčiųjų ir dviračių takus, o nepraėjus net savaitei ėmė ir įrengė. 

Labai nustebau eilinį kartą išėjęs pasivaikščioti Petro Vileišio gatve, kurioje gyvenu, o tiksliau, šios gatvės atkarpa nuo Šilo tilto ir link Valakampių. Paaiškėjo, kad tai visai jau ne P.Vileišio gatvė, kurią dar „prie ruso“, prieš kokių 50 metų išesfaltavo, o naujasis Šimašiaus "Paupio takas“ (žiūr. nuotrauką). Pasirodo, kad naujų takų įrengimui tereikia tiek nedaug: įkalti metalinį stulpą su užrašu "Paupio takas" senoje duobėtoje ir apleistoje gatvėje, išilgai kurios stovi netvarkingi šiukšlių konteineriai. Paprasta ir labai pelninga. Įdomu, kiek milijonų Šimašius panaudojo naujo tako įrengimui?

Sveikinu Šimašių su naujais jo beprotiškais pasiekimais. Reikėtų šiam šposininkui užpatentuoti savo išradimą. Pavadinus patentą, pavyzdžiui: „Naujas pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimo (pinigų pasidarymo iš oro) metodas, panaudojant tam dar sovietinę miesto infrastruktūrą“.


2017-07-23

Svoločių valdžia: lietuviams ji rodo špygą, o socialiniams parazitams iš Afrikos ar Azijos sukuria Lietuvoje šiltnamio sąlygas parazituoti ant mūsų sprando


Ši svoločių valdžia neriasi iš kailio, besistengdama kaip kuo labiau engti lietuvius, varyti juos iš tėvynės, senelius marinti badu, bet ji yra gerumo ir dosnumo įsikūnijimas, kai kalba eina apie taip vadinamus „pabėgėlius“, kuriuos ji be tautos mandato veža į Lietuvą iš Afrikos ir Artimųjų Rytų.

Kaip elgiasi šita svoločių valdžia su savo piliečiais, mes gerai žinome. Senovės graikų išminčiai yra teigę (Plutarchas, „7 graikų išminčių puota“), kad pati sunkiausia žmogui yra skurdi senatvė. Senatvė žmogui savaime yra kančia, o skurdžią senatvę yra sunkiausia ištverti. Dauguma Lietuvos pensininkų negauna net 200 eurų pensijos per mėnesį, už kurią jie turi „patenkinti visus savo poreikius“. Suprantama, kad tai neįmanoma. Jie pasmerkiami lėtai bado mirčiai. Ne geresnėje padėtyje yra ir bedarbis lietuvis, lyginant jo pajamas su po parduotuvę ar Gedimino prospektų slankiojančiu afrikiečiu. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, bedarbis lietuvis iš Lietuvos valstybės gauna 8 kartus mažiau už po miestą slankiojantį afrikietį. Pastarajam, be to, nereikia dirbti jokių darbų už gaunamus pinigus.

Natūralu, kad be darbo ir tikslo po prekybos tinklus Vilniuje slankiojantys jauni ir sveiki gerai aprengti sotūs negrai, su prabangiais telefonais rankose, sukelia senų žmonių neapykantą. Ne rasizmas tai, tai natūrali žmogaus reakcija į stulbinančią neteisybę, Lietuvos Konstitucijos sumindymą.Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnis sako: Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.

Gražu! Tik valdžios svoločiams nusišvilpt ant Lietuvos Konstitucijos, Lietuvos žmonių teisių!

Kyla pagrįstas klausimas, kodėl taip tyčiojamasi iš savo žmonių, o milžiniškos lėšos skiriamos šiems kuo tikriausiems „socialiniams mūsų parazitams“ iš Afrikos ar Azijos?

Pagrindinis „juodojo aukso“ šaltinis į LietuvąEritrėja. Kad tai pabėgėliai – melas. Eritrėjoje, iš kur vežamas šie žmonės yra tik 2 procentai tikrų pabėgėlių (Izraelio statistika), SNO duomenimis į Italiją persikeliančių iš Libijos tarpe irgi 2 procentai pabėgėlių, o visi likusieji yra ekonominiai migrantai, kurių vieta ne Lietuvos sostinėje, o kalėjime, nes jie pažeidė ES įstatymus ir nelegaliai pateko į ES teritoriją. „Pabėgėliais“ afrikiečius dirbtinai padaro globalistinė Italijos valdžia, kad juos kuo greičiau išlydėti šiaurės-vakarų kryptimi. Vengrijos premjeras  Viktoras Orbanas vakar pasakė, kad visus juos reikia vyti lauk iš Europos.

Valdžios svoločiai nori pamaloninti atėjūnus naujomis „kompensacijomis“

"Pabėgėliams" siūloma mokėti papildomas išmokas („kompensacijas“), rašoma 15 min.

Svoločių (Socialinės apsaugos ir darbo) ministerija susiruošė šiems Briuselio į Lietuvą siunčiamiems „prieglobsčio gavėjams“ (socialiniams parazitams) „mokėti dar vieną išmoką – būsto nuomai. Pasak svoločių ministerijos (kitaip nepavadinsi), tokia kompensacija „sumažintų finansinę naštą integracijos savivaldybėje laikotarpiu“ ?!

Štai ką siūlo ši svoločių ministerija: „Prieglobsčio gavėjams šiuo metu teikiamos paramos dydis nėra pakankamas jų būtiniausiems poreikiams tenkinti“. Lietuvos badu marinamų senelių pensijos dydis svoločių ministerijos nuomone yra pakankamas, kad jie nemirtų badu už 150 ar 170 eurų per mėnesį?

Ar jūs tik įsivaizduojate šių svoločių dosnumą: „žmogui, (kalba, žinoma, eina apie juodą ar pusjuodį žmogų, bet ne apie baltą lietuvį) išmokoms būsto nuomos kompensacijai mokėti reikėtų 314 eurų.

15 min. rašoma:„Dabar prieglobsčio gavėjams integruojantis savivaldybėje išmokama vienkartinė įsikūrimo pašalpa (suaugusiam asmeniui siekia 204 eurai, vaikui – 102 eurai, nelydimam nepilnamečiui, sulaukus pilnametystės, – 1122 eurai). Kas mėnesį jiems mokama mėnesinė pašalpa būtiniausioms reikmėms (būsto nuomai, komunalinėms paslaugoms, maistui, transportui ir kt.), kuri iki 6 mėnesio siekia 204 eurų vienam asmeniui, o nuo 7 iki 12 mėnesio – 102 eurai. Kai šeimoje yra keli asmenys, išmokos būna mažesnės. Papildomai mokyklinio amžiaus vaikams išmokama pašalpa būtiniausiems mokinio reikmenims įsigyti (57 eurai) ir kas mėnesį mokama 60,8 euro kompensacija vaikų ugdymo pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas išlaidoms apmokėti.

„Prieglobsčio gavėjai iš gaunamos mėnesinės pašalpos (204 eurų) turi pasirūpinti būsto nuoma, būsto išlaikymu (pvz., komunaliniai mokesčiai), maistu, drabužiais, kitomis buities reikmėmis, transporto išlaidomis. Teikiamos piniginės paramos dydis nėra pakankamas asmeniui užsitikrinti būtiniausių poreikių patenkinimą, nes po 6 mėnesių jis yra sumažinamas dvigubai. Tai lemia sudėtingas prieglobsčio gavėjų finansines galimybes išsinuomoti būstą“, – aiškina Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.“

O kokius socialinius poreikius gali patenkinti lietuvis gaudamas 170 eurų pensiją? Ar šios ministerijos svoločiai paskaičiavo?

Dabar prieglobsčio gavėjams integruojantis savivaldybėje išmokama vienkartinė įsikūrimo pašalpa (suaugusiam asmeniui siekia 204 eurai, vaikui – 102 eurai, nelydimam nepilnamečiui, sulaukus pilnametystės, – 1122 eurai).

Šiandien vykdoma Europos negrizacija ir islamizacija. Šiandien vyksta mūsų tėvynės naikinimas ir mūsų pareiga neleisti svoločiams naikunti Lietuvos.

Europos tautų genocidui ir melui apie "pabėgėlius" esu skiręs per pastaruosius 3 metus kelis šimtus straipsnių. Keliolika iš jų:

http://lebionka.blogspot.lt/2017/07/vengrijos-premjeras-pareikalavo-isvyti.htmlMano straipsniai apie pabėgėlių industriją:Vengrijos premjeras pareikalavo išvyti iš Europos visus nelegalius migrantus


Viktoro Orbano žodžiais, „egzistuoja Sorošo planas“, kuris numato perkelti į Europą milijoną migrantų iš musulmonų pasaulio ir juos paskirstyti tarp ES valstybių.

Agentūra TASS informuoja, kad Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas, kalbėdamas šeštadienį Rumunijos mieste Baile Tusnad, pareiškė, kad „Sorošo imperija“ griauna ne tik Vengrijos interesus, bet ir visos Europos. Apie tai pranešė Rumunijos agentūra Agerpres.

Orbano žodžiais, „egzistuoja Sorošo planas“, kuris numato perkelti milijoną migrantų iš musulmonų pasaulio ir juos paskirstyti tarp ES valstybių. „Mes galime užkirsti kelią šiam procesui, tiktai jei Europos Sąjunga vėl įgys suverenitetą, o taip pat kiekviena valstybė-dalyvė – sugebėjimą apginti savo sienas, - pareiškė jis. - Tada mes pajėgsime užbaigti migracijos fenomeną ir išvaryti visus tuos, kas įvažiavo neteisėtai. Gali būti, kad tai skamba griežtai, bet nemanau, kad problemą galima išspręsti kitaip“.

Orbanas pažymėjo, kad Vengrijoje egzistuoja galingas pasipriešinimas migracijos srautui, o taip pat abejonės, kad musulmonai pajėgs integruotis, nes yra rimti skirtumai, netgi prieštaravimai tarp europiečių ir musulmonų vertybių, mentaliteto, auklėjimo ir kultūros. Atsakydamas į priekaištus, kad Vengrija ne „solidari“ su kitomis ES valstybėmis, Orbanas pasakė: „Mes negalime būti solidarūs su žmonėmis, kurių tikslas yra pakeisti europinę kultūrą ir kurie kėsinasi į mūsų identiškumą“.

Orbanas dalyvavo 28-toje Bálványos atviro universiteto surengtoje stovykloje Baile Tusnad vietovėje.

Šaltinis:Lenkija daro tai, ko taip reikia Lietuvai – pradeda teismų reformą


Lenkija paveldėjo iš komunistinės epochos būrį privilegijuotų tos epochos mastodontų-teisėjų, kurių interesai buvo priešingi demokratijai, t. y. tautos daugumos interesams. Lygiai tokia pati situacija pas mus, kur teismai patys save renka, patys sau skiria karališkas privilegijas, modifikuoja savo nuožiūra konstituciją. Lenkija ėmėsi sausinti šią teismų sistemos pelkę.


Šeštadienį Lenkijos senatas patvirtino teismų reformos planą, prieš kurį protestuoja Briuselis ir kairioji mažuma, parazituojanti ant Lenkijos valstybės kūno remiamą Briuselio, sorošų ir kitų globalistinių sponsorių. Šis įstatymas leis atleidinėti didelius įgaliojimus turinčius teisėjus, o taip pat įpareigos teismus priimant sprendimus paisyti krikščioniškų vertybių. Dabar šį įstatymą turi pasirašyti Lenkijos prezidentas Andžėjus Dūda.

Lenkijos vyriausybė tvirtina, kad šios teismų reformos yra reikalingos reformuoti komunistinės epochos teismų sistemą, kurioje lig šiol dirba daugybė praėjusios epochos teisėjų. Apklausos parodė, kad dauguma lenkų palaiko teismų reformą. Praeitą ketvirtadienį už teismų reformos įstatymą balsavo Lenkijos Seimas.

Lenkijos valdančioji dauguma dar 2015 metais sulaukė teismų pasipriešinimo, kurie negalėjo susitaikyti, kad valdžią šalyje perėmė tautinė partija „Tvarka ir teisingumas“ (PiS). Seimo justicijos ir teisių komisijos pirmininkas Stanislavas Piotrowicz televizijai pasakė, kad kairysis sparnas eina prieš valdžią ir „negali susitaikyti su tuo, kad PiS demokratiškai iš elektorato gavo mandatą“.

Reformos priešininkus, kurie surengė visoje šalyje protestus prieš šią reformą, remia užsienio kapitalo valdomos MIP, sorošinės NVO ir Briuselis. Lenkiją vakar palaikė Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas.Vizito į Rumuniją metu Viktoras Orbanas pasakė, kad ataka prieš Lenkiją niekada nepavyks. Europos Sąjungos veiksmus Orbanas pavadino „inkvizicine kompanija“. Vengrijos premjeras pažymėjo, kad Budapeštas panaudos visas juridines galimybes ginti Varšuvą. Vengrijos vyriausybės įsitikinimu, „Briuselyje sukurta biurokratų ir elitų sąjunga, kurie veikia prieš europiečių valią“.

ES pagrasino Lenkijai atimti iš jos balso teisę Europos taryboje jeigu bus vykdomos teismų reformos, pagrasino nutraukti šalies finansavimą.

Šeštadienį Lenkija sulaukė palaikymo iš Vengrijos, kuri irgi priešinasi ES dėl privalomų migrantų kvotų sistemos ir vykdo reformas dėl iš užsienio finansuojamų ir šalį iš vidaus griaunančių NVO. Vienas iš tokių Vengrijos priešų Viktoro Orbano žodžiais yra mafijozis Dž.Sorošas ir jo finansuojamos NVO.

„Inkvizicijos puolimas prieš Lenkiją niekada nepasieks pergalės, nes Vengrija panaudos visas juridines galimybes Europos Sąjungos rėmuose, kad pademonstruoti solidarumą su lenkais“, - pareiškė Vengrijos premjeras viešnagės Rumunijoje metu.

„Europa bus apgyvendinta europiečiais? Ar Vengrijoje gyvens vengrai, Vokietijoje vokiečiai, Prancūzijoje prancūzai, Italijoje italai? Kas gyvens Europoje?“ - paklausė susirinkusius Vengrijos premjeras konservatyvių lyderių Baile Tusnad vietovėje, čia 28-toje Bálványos atviro universiteto surengtoje stovykloje vakar.

Vengrijos lyderio pareiškimas yra svarbus tuo, kad Briuselio sankcijoms turi pritarti visos ES valstybės-narės. Briuselio grasinimai ir oro virpinimas po Vengrijos vakarykščio Orbano pareiškimo netenka prasmės.

Sėkmės Lenkijai! Visi savo šalį mylintys lietuviai Jus palaiko, o visos komunistinio raugo grybauskaitės palaiko antidemokratinį Briuselį su jo niekieno nerenkamai oligarchato statytiniais ir jo dideliu loviu iš kurio maitinami savo tautų interesų išdavikai.

Šaltiniai:

2017-07-22

Lenkijos radijas: Viktoras Orbanas pareiškė apie solidarumą su Lenkija jos ginče su EK


Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas tvirtina, kad jo šalis panaudos visus legalius būdus, kad pademonstruoti savo solidarumą su Lenkija.

Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas įsitikinęs, kad jo valstybė panaudos visus legalius būdus, kad parodyti savo solidarumą su Lenkija. Tai susiję su galimomis sankcijomis, kuriomis Europos komisija grasina Lenkijai už teismų sistemos pakeitimus.

Vizito į Rumuniją metu Viktoras Orbanas pasakė, kad ataka prieš Lenkiją niekada nepavyks. Europos Sąjungos veiksmus Orbanas pavadino „inkvizicine kompanija“. Vengrijos premjeras pažymėjo, kad Budapeštas panaudos visas juridines galimybes ginti Varšuvą. Vengrijos vyriausybės įsitikinimu, „Briuselyje sukurta biurokratų ir elitų sąjunga, kurie veikia prieš europiečių valią“.

Trečiadienį Europos komisija perspėjo Varšuvą, kad gali pradėti prieš Lenkiją bylą dėl teismų sistemos pakeitimo. Sprendimas dėl šios bylos bus priimtas ateinančią savaitę.

Be to, Europos komisija gali kreiptis į Europos valstybes su pasiūlymu konstatuoti grėsmę Lenkijos teisės viršenybei. Tam reikia gauti mažiausiai 22 valstybių pritarimą. Sekančiu žingsniu gali būti sankcijos prieš Lenkiją, bet tam reikia gauti visų ES narių sutikimą.Globalistų mitologija: Išsisklaidęs globalistų mitas apie imigrantų iš atsilikusių Afrikos ir Azijos šalių naudą Europos ekonomikai


Mitas 1. Imigrantai iš Afrikos ir Azijos  naudingi ekonomikai.

„Europa išmiršta, reikia gyventojų Europos ekonomikai“ - skelbia globalistai. Jeigu globalistams Europoje būtų reikalingi gyventojai, jeigu jie rūpintųsi tautų gerove, tai jie neužsiimtų sodomijos ir kitų lytinių iškrypimų propagavimu, kurie kaip tik ir yra skirti gyventojų skaičiaus mažinimui, jie neardytų normalios šeimos juvenalinės justicijos pagalba, nedarytų iš moters vergo ir darbinio gyvulio.

Imigracija iš labiausiai atsilikusių pasaulio šalių jiems reikalinga Europos tautų naikinimui, jų visuomenių degradacijai, skaldymui, žmonių priešpriešai, rupių, frakcijų, zonų ir pan. suformavimui, kad žmonės nuolatos tarpusavyje pjautųsi religiniu, tautiniu, rasiniu ir visais kitais įmanomais pretekstais. Skaldyk ir valdyk principo dar niekas neatšaukė. Globalizmas pavertė žmogų iš asmenybės preke, o kokios teisės, kokie interesai gali būtį pas prekę?Skaičiai:

Makiavelio instituto ataskaita: Makiavelio instituto ataskaitoje sakoma, kas Europa ir Italija susiduria su beprecedentiška migracija. Europiečia 1950 metais sudarė 22% pasaulio gyventojų, o 2050 sudarys 7%. Afrikoje atitinkamai 9% ir 25% po šimto metų. 2065 metais pirmos ir antros kartos imigrantų skaičius Italijoje gali viršyti 40% nuo bendro gyventojų skaičiaus. Be to, stebimas imigracijos tautiškumas: dešimčiai tautinių grupių (kas skatina getto susiformavimą) septintą dešimtmetį teko tik 13%, tai dabar 64% imigrantų. Tai nesiskiria nuo to, kas vyksta kitose Vakarų Europos valstybėse. Apie 2065 metus Didžiojoje Britanijoje britai praras daugumą. Šiandien Vokietijoje 36% vaikų iki 5 metų yra imigrantų vaikai. Tai etninės sudėties pokyčiai. Šiuo metu Italijoje vienai moteriai tenka 1,5 vaiko, Afrikoje – 8! Kad tauta išliktų, reikia bent 2,1 vaiko. Sodomijos diegimas tam tikrai nepasitarnaus.


Tai ne etninės sudėties pokyčiai. Šis procesas turi kitą vardą, nes jis yra organizuotas, žinoma, kas organizatoriai, todėl šio proceso pavadinimas – Europos tautų genocidas.


Švedijos valdžia praregėjo ir atrado, kad tiktai nuo 3 iki 4 procentų „pabėgėlių“ turi interesą mokytis ar įgyti profesinių įgūdžių. Apie tai skelbia Švedijos užimtumo tarnyba, o paviešino Švedijos radijas, praneša Breitbart.

Švedijos valdžia mano, kad 2018 metais Švedijoje 60 procentai visų migrantų bus bedarbiai. Jis viršija 3 kartus etninių švedų bedarbystės lygį.

2016 metais iš 163000 „pabėgėlių“ tiktai 494 susirado darbą. Tokia pati padėtis Vokietijoje.

Net ir atradusieji darbą kelia problemas. Birželio 29  „pabėgėlis“ siras, kuris buvo įdarbintas Herzberg (Elbe-Elster) miesto kirpykloje kirpėju, skustuvu perpjovė savo darbdavei kaklą irpilvą.

Dr. Sjoerd Beugelsdijk žurnale „Scandinavian Journal of Economics“ paskelbta studija parodė, kad kultūriniai skirtumai neigiamai veikia Europos šalių regionų ekonomiką.

„Poliarizuotos visuomenės, kuriose žmonės nesutinka su pagrindinėmis vertybėmis, neigiamai veikia ekonomiką, nes daro neefektyvia koordinaciją, kas sumažina valstybės valdymo kokybę ir sumažina visuomeninio gėrio teikimą“, - sako Dr. Sjoerd Beugelsdijk

Multikultūralizmas yra globalizmo bankrutavusi utopinė koncepcija, kuri postuluoja, kad įvairios kultūros taikiai sugyvena tarpusavyje. Ji buvo globalistų sugalvota tautų ir valstybių naikinimo tikslu. Globalistai turi ir kitą tautų ir rasių maišymo koncepciją, vadinamą „lydymo katilą“, kuri diegiamas JAV.

Senai praėjo laikai, kai Švedija pasaulyje buvo ekonominės gerovės ir saugumo pavyzdžiu. Šiandien 20 procentų jos gyventojų sudaro iš Afrikos ir Azijos globalistų atvežti mažo išsilavinimo, protinio išsivystymo ir kultūriškai atsilikę žmonės, dažnai net ir nenorintys dirbti, o siekiantys gyventi socialinių parazitų gyvenimą. Dauguma jų yra švedų socialinės sistemos išlaikytiniai.

Šiandien Švedija skęsta prievartoje ir nusikalstamume. Po kelių dešimtmečių nekontroliuojamos imigracijos, krizė stiprėja. Švedijos karalystės policijos viršininkas Dan Eliasson savo pranešime apie „No-Go“ zonas Švedijoje nurodė, kad jų skaičius padidėjo iki 61. Čia veikia nusikaltėlių paralelinė visuomenė su savo įstatymais, nuosava bankų sistema ir savo jurisdikcija.

Prieš kelias savaites Švedijos finansų ministras pasakė, kad Švedija susiduria su rimtomis finansinėmis problemomis dėl nekontroliuojamos migracijos.
Skęstančią Italijos ekonomiką globalistų vykdoma imigracija dar labiau skandina


Bancaditalia biuletenis skelbia, kad skolų našta lyginant su balandžio mėnesiu padidėjo daugiau negu 8 milijardais eurų, be to tai įvyko pagrinde dėl administracinių išlaidų padidėjimo. Jos išaugo 7 milijardais eurų. Valstybės skola per praėjusius metus išaugo 2,07% (apie 45 milijardus eurų) ir 2016 metų gruodžio 31 dieną buvo 2,217 trilijonai eurų.

Šiais metais į Italiją iš Libijos buvo atgabenta 100000 nelegalių ekonominių migrantų. Vienas atėjūnas Italijai kainuoja 2,4 tūkstančius eurų per mėnesį. Tokiu būdu, vien šie 100000 migrantų Italijai kainuoja per metus 2,88 milijardus eurų. O kur dar pernykščiai (185000) ir anksčiau atvykę į šalį.

Italijai tai nepakeliama našta, tačiau globalistinė vyriausybė nieko nedaro, kad sustabdyti nelegalių migrantų „taksi“ iš Afrikos į šalį. Atvirkščiai, ji kartu su Frontex skatina afrikiečių imigraciją.

Mano ankstesnės publikacijos apie globalistų vykdomą baltosios rasės genocidą:
Mano straipsniai apie pabėgėlių industriją:
2017-07-21

Kodėl vokiečiai nepašalino Hitlerio, kodėl jie nepašalina Merkel? O mes?


Nuotraukoje Vokietijos kanclerė Angela Merkel prie Claus von Stauffenberg biusto, kuris buvo vienas pagrindinių 1944 m. liepos 20 dienos pasikėsinimo į Hitlerį organizatorių.

Pasikėsinimo į Hitlerį minėjimas liepos 20 dieną vokiečiams sukėlė mintis apie Merkel ir Hitlerio politikos panašumą, mintis apie jų slogią praeitį ir tokią pačią slogią nūdieną. Kodėl Vokietija tada ir dabar naikinama, o vokiečiai tyli ir nesipriešiną valstybės naikinimui? Kodėl vokiečių pasipriešinimas nepašalino Hitlerio, kodėl jis nepašalina Merkel? Kodėl „niekas iš artimiausios Hitlerio aplinkos nenuspaudė pistoleto gaiduko“ ir neapsaugojo savo Tėvynės nuo pražūties anksčiau negu įvyko katastrofa?Kad suprasti, kas vyko tada su žmonėmis ne tik racionaliame, bet ir emociniame lygyje, padeda dabartinė situacija Vokietijoje, kada daugybė žmonių aklai klauso savo vadovybės ir kokia galinga ir griaunanti ši akla paklusnumo jėga, rašoma vokiečių portale Pi-news.Propagandos jėga

Lygiai kaip hitlerinėje valstybėje Merkel valdžia remiasi propaganda. Vokietija atsimena, kaip 2015 metais diena dienon vokiečiai buvo zombinami propagandos. Ir dauguma žmonių dėl tingėjimo ar patogumo buvo linkę tikėti savo vyriausybe. Kaip 1945 metais vokiečiai tikėjo menamas pergale, apie kurią jiems į galvas kalė Gebelsas, taip 2015 metais jie patikėjo Merkel, kad visi atbėgę iš Austrijos į Vokietiją iš tikrųjų yra „pabėgėliai iš Sirijos“.

„Net šiandien, dauguma vokiečių mano, kad išimtinai juodi Afrikiečiai, kurie kiekvieną dieną tūkstančiais pažeisdami įstatymus keliasi per Viduržemio jūrą, yra pilietinio karo pabėgėliai iš Sirijos, kuriems reikia padėti“, - rašoma Pi-news.

Tie, kas ima aiškinti, kad tai ne „pabėgėliai“, Merkel propagandos ir jos paveiktų piliečių yra įvardijami priešais.

Trečiame reiche žmonės irgi nieko nežinojo apie padėtį Rytų fronte, apie koncentracijos stovyklas. Kiti net nenorėjo to žinoti. Kodėl jie turėtų tikėti suokalbininkais, norinčiai pašalinti fiurerį, jei jis tiki tuo fiureriu. Šiuos sudėtingus visuomenės tarpusavio santykius pasikėsinimo į Hitlerį metu vokiečiams padeda suvokti Merkel fenomenas.

Kaip ir Hitlerio laikais, valdant Merkel Reicho ekonomika funkcionuoja, todėl vokiečiai ir paklūsta Merkel diktatoriškam valdymo stiliui. Tiktai Merkel negali įveikti ekonomikos krizės Europoje. Vokiečius, panašu, nejaudina tai, kad Vokietija gyvena kitų ES valstybių sąskaita, jų rinkų ir resursų sąskaita. Merkel ir Hitlerio reichų ekonomikos labai panašios.Liepos 20 dienos reikšmė vis dar nesuprasta daugumos vokiečių. Dauguma vokiečių skaitė išdavyste pasikėsinimą į Hitlerį ir toliau tikėjo propaganda apie pergalę. Nušauti Hitlerį vokiečių karininkai ryžosi suprasdami artėjančios katastrofos mastą.

Šiandieninėje Vokietijoje dauguma vokiečių vis dar tiki Merkel pergale, nors nebegali lankyti tautinių švenčių, naktį vaikščioti gatvėmis, eiti į baseiną, jų vaikai negali lankyti mokyklos, nes čia jie jau yra etninė mažuma, čia jie išjuokiami, patiria smurtą. Šis tikėjimas yra iliuzija. Vieną dieną vokiečiai praras šį tikėjimą. Jie praregės, kada užsidegs jų namai, kaip tolimoje Rytų Prūsijoje, kaip Kiolne, Drezdene.

O ko pasimokys lietuviai iš istorijos? Kaip ilgai mes kentėsime valstybę naikinančią D.Grybauskaitės chuntą, pavertusią pramoninę Lietuvą labiausiai atsilikusia ir nykstančia Europos valstybe? Dasigyventa iki to, kad socialinė atskirtis Lietuvoje tapo didesnė negu Afrikos valstybėse. Tai valstybės katastrofa!
Netanyahu: Europa turi pasirinkti klestėjimą ar žlugimą


Izraelio portalas cursorinfo pranešė, kad „per Izraelio premjero ir „Višegrado grupės“ valstybių lyderių susitikimą įvyko įdomus incidentas.“

„Posėdžio už uždarų durų metu tarp Izraelio premjero Benjamino Netanyahu ir Vengrijos, Lenkijos, Slovakijos ir Čekijos vyriausybių vadovų žurnalistai atsitiktinai išgirdo Izraelio lyderio pasisakymą, kuris nebuvo skirtas jų ausims, pranešė radijas „Rešet Bet“. Matomai, susitikimo dalyviai pamiršo išjungti mikrofonus. Nors, tikėtina, šis informacijos nutekėjimas buvo organizuotas sąmoningai“.Netanyahu žodžiais, Višegrado grupė turi palaikyti Izraelį ir įtikinti ES keisti savo poziciją Izraelio atžvilgiu. Europos pusė dažnai kelia išankstinius reikalavimus, bet tai absurdas, nes Izraelis yra daugelyje sričių pasaulio lyderis. Netanyshu paklausė: „Aš manau, kad Europa turi nuspręsti, ar ji nori gyventi ir klestėti, ar ji nori susitraukti ir išnykti“. ES politikus jis pavadino „bepročiais“.

Be to, Benjaminas Netanyahu pasakė, kad Izralis nepakęs Irano karinio buvimo ant savo šiaurinių sienų. Jo žodžiais, jis pranešė Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui, kad Izraelis smogs karinį smūgį į Irano kariuomenę, jei ją aptiks pasienio zonoje.

Pabėgėlius Netanyahu įvardino ir kaip „rimtą problemą“ Izraeliui. Jis pažymėjo, kad Barako Obamos valdymo metu buvusios problemos su JAV „daugiau nebėra“.Lenkijos Radijas: Višegrado grupė palaikė Izraelį ginče su ES

Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas pasakė: „Jeigu Europa nebendradarbiaus su Izraeliu ji pati save nubaus. Tokia pozicija neturi prasmės“

Spaudos konferencijoje Benjaminas Netanyahu pasakė, kad ES turi pakeisti savo požiūrį į Izraelį (dėl jo politikos arabų autonomijos) ir pasakė, kad Izraelis yra vienintelė demokratinė valstybė Artimuose Rytuose, „vienintelė vieta, kur krikščionys gali jaustis saugiai“, kad „Izraelis – tai vakarietiškų vertybių vieta širdyje rūškano regiono“.


Globalizmo naikinamos buvusios TSRS respublikos: Lietuvos ir Rusijos paralelės


Ar sveiko proto ir pasaulio politika besidomintis žmogus gali patikėti buka propaganda, kad JAV kolonijai Lietuvai „keltų grėsmę“ kita JAV kolonija Rusija? Aš manau, kad Lietuvoje sukelta karo isterija, mūsų tautų kiršinimas ir durninimas reikalingas tam, kad užsienio bankininkams būtų lengviau mūsų tautas plėšti ir išlaikyti savo vergijoje.

Lietuva yra labiausiai naikinama valstybė pasaulyje, labiau už Siriją, kurioje 6 metai vyksta karas. Iš Sirijos pabėgo ketvirta dalis gyventojų, iš Lietuvos – trečdalis! Ši padėtis yra Lietuvoje viešpataujančio „landsgrybinio“ režimo vykdomo lietuvių tautos genocido politikos išdava. Jos esmė: jaunimo išvarymas iš tėvynės, motinystės apsunkinimas, senelių marinimas badu, sveikatos priežiūros nepasiekiamumas, mažiausi atlyginimai-didžiausios kainos. Pramonė sugriauta, nauji keliai netiesiami, komunalinė infrastruktūra ir melioracija baigiamos nugyventi, ES parama išvogta arba sumerkta į nesąmoningus „kaimo sodybų“ tipo projektus. Valstybė praskolinta užsienio bankams už nepakeliamai didelius procentus (7-9%). Šalyje viešpatauja karinė psichozė, raganų medžioklė ir kitaminčių persekiojimas. Aktualiausias mūsų pokštas: „kas bus paskutinis bėgantis lietuvis, kuris išjungs šviesą“. Finišas greitai, apie tai byloja griūvanti Gedimino pilis, naikinamas Vilniaus senamiestis, baigiama išvogti ir pusvelčiui išparduoti valstybė.
Lietuva yra sparčiausiai naikinama ir iš visų buvusių penkiolikos TSRS respublikų. 

Toliau už mūsų žengia „Baltijos sesės“ Latvija su Estija, tada Ukraina, kuri neteko 10 milijonų gyventojų. Labai sparčiai vyksta ir didžiausios buvusios TSRS respublikos Rusijos naikinimas, kuris turi daug panašumų su Lietuvos naikinimo ypatumais.

Žemiau pateikiu ištraukas iš Romano Kliučniko straipsnio „Apie„toleranciją“ ir „demokratiją““ , kurios pasakoja apie Rusijos naikinimą:

„Visa šalis sugriauta iki pačių pamatų – žemės atiduotos kiniečiams, visi žemės turtai ir bankai, į oligarchų rankas; pramonė, švietimas, sveikatos apsauga ir armija praktiškai sunaikintos; pilnu tempu vyksta vietos gyventojų pakeitimas, 80 procentai iš kurių ties skurdo rida...atviras rusų tautos genocidas, kuri jau išmiršta po du milijonus per metus; bombarduoja Siriją, „gindama“ šalį nuo islamistų, bet tuo pačiu metu pilnu tempu vyksta islamizacija valstybės viduje ir stato jiems naujas pačias didžiausias mečetes Europoje...“

Tolerancija, – moko mus valdžios propagandistai, – tai pakantumas kitaminčiams. O dar – kitai kultūrai, kitoms tradicijoms, kitoms dvasinėms ir moralinėms vertybėms. Bet visa tai – nuodingas ir pavojingas melas, įpakuotas į blizgantį popierėlį.

Kas iš tikrųjų yra tolerancija ir kam mums ją primeta, visai atvirai ir ciniškai paaiškina (tiesa, ne mums, o savo žmonėms) Menachemas Šneersonas: „Tolerancija — tai tas mechanizmas, kurio pagalba kontroliuoja finansinius srautus, mums lengviausiai tramdyti gojų nepasitenkinimą mūsų kagalo sėkme. Tolerancija yra savotiška dresuotė gojų genties ir paaiškinimas, kodėl reikia kentėti dominavimą mūsų kagalo jų šalyse“.

Tie žmonės, o tiksliau, ne žmonės, kurie atėjo Rusijoje į valdžią prieš ketvirtį amžiaus (padedant specialioms teroristinėms brigadoms iš Izraelio ir JAV) ir surengė plėšikišką čekinę-privatizaciją liaudies turto – žemės, miško, naudingų iškasenų, gamyklų ir t.t. – dabar, prisidengiant tolerancija, bando sušvelninti ir nukreipti į saugią vagą rėkiančią socialinę neteisybę ir augantį liaudies nepasitenkinimą.

Tolerancija, kaip ir primetimas šios bankininkų ir oligarchų valdžios multikultūralizmo, – tai veiksmingas būdas skaldyti žmones, naikinti mūsų vienybę, mūsų tradicinę kultūrą, paremtą sąžine, gerumu ir teisingumu.

Kada mes vieningi savo vertybėse ir tiksluose, tada mes – tauta, tada mes – didelė jėga. Kada mes padalinti skirtingomis religijomis, partijomis, politiniais ir visuomeniniais judėjimais, interesų grupių (pvz. sporto ar muzikos fanatai) ir, svarbiausias, – vertybių ir tikslų (pagal konstituciją, parašytą diktuojant Vašingtono patarėjų, Rusijoje uždrausta bet kokia ideologija, tai yra, valstybė neturi jokio tikslo, išskyrus, matomai, pelnų valdančiojo kompradorinio oligarchato), tai tuomet mes – gauja, minia, gyvenanti ne pagal sąžinę ir teisingumą, o pagal valdžios duotą įstatymą pagal nurodymą išorės autoriteto, valdininko, valdžios atstovo, Tada mes – lengvai gudrių piemenų valdoma banda, kurią lengva apgauti. Pavyzdžiui, primesti mums „pliuralizmą“, „tolerantiškumą“ ir „multikultūralizmą“, mokamą mediciną, mokamą švietimą, juvenalinę justiciją, visuotinę, nuo pirmos dienos ir net minutės gyvenimo – vakcinaciją, čipizaciją, negrynuosius pinigus, susiaurinti socialinius valstybės įsipareigojimus žmonėms ir taip toliau. (...)

Kokią išvadą galima padaryti iš mūsų valdžios veiksmų? Tiktai tą, kad vilkas ne prie „vartų“, jis jau namuose. Ir jis – pilnas šeimininkas juose. Ir, veikdamas įvairiais metodais ir gudrybėmis, pamažu išstumia mus iš namų, išgyvendina mus iš šio pasaulio – beveik po milijoną per metus. Ir vėliava pauodeginio generolo Vlasovo,plazdanti šiandien virš Kremliaus, – liūdnas viso to įrodymas.“Žymus Rusų ekonomistas prof.Valentinas Katasonovas apie šiandieninę Rusijos situaciją kalba dar griežčiau. Jo žodžiais, tai JAV kolonija, nes jos valiuta rublis yra perdažytas doleris, Rusijos Centrinį banką kontroliuoja JAV FRS, o jos vadovai yra užsienio bankinio oligarchato marionetės.

Tai kaip gali nutikti, kad JAV kolonijai Lietuvai „keltų grėsmę“ kita JAV kolonija Rusija? Aš manau, kad Lietuvoje sukelta karo isterija, mūsų tautų kiršinimas ir durninimas reikalingas tam, kad užsienio bankininkams būtų lengviau mūsų tautas plėšti ir išlaikyti savo vergijoje.